Abivallavanem astub tagasi (14)

MURELIKUD: Oktoobrikuu volikogus olid murelike nägudega nii Kairit Lindmäe kui Madis Kallas.
RAUL VINNI

Saaremaa valla sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kairit Lindmäe taandub omal soovil ametist, jõusse jääb ka tema lahkumise põhjuseks olev sotsiaalosakonna juhataja koondamise plaan.

“Sotsiaalvaldkond ei saa ise vaevelda oma sisemistes probleemides, vaid peab olema üks ja tugev meeskond,” selgitas Kairit Lindmäe (SDE) eile kella 13 ajal vallavalitsuse kolleegidele saadetud pöördumises.

Lindmäe kirjutas, et on oma tööd teinud täie pühendumuse, usu ja sooviga teha parimat. “Täna aga tõden, et kõik ei ole läinud nii, nagu mina oleksin soovinud,” märkis Lindmäe.

Mitmed vallavalitsuse töötajad kinnitasid, et avaldus tuli üllatusena, ehkki signaale selle kohta oli õhus juba mitmed päevad.

Tüli sotsiaalvaldkonna juhtimise ümber lahvatas täpselt kuu aega tagasi, mil vallavalitsus avaldas struktuuri ümberkorraldamise kava. Olulisim muudatus oli sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli koondamise plaan, mida kritiseerisid teravalt mitmed vallavolinikud. “Lihtsalt öeldes mage!” leidis reformierakondlasest volinik Andres Tinno. Ta märkis, et funktsioonid ja tegevuste kattuvus näitab seda, et vajalik analüüs on olnud ligi aasta jooksul abivallavanema poolt tegemata.

Opositsioonijuht Mart Maastik ütles, et tegelikult on küsimus abivallavanema suutmatuses tööd delegeerida ja jagada, mitte selles, et juhataja ametikohta poleks vaja.

Oktoobri lõpul volikogu istungil esimese lugemise läbinud struktuurimuudatuste eelnõu võetakse tõenäoliselt vastu novembri lõpul. Osakonnajuhataja koondamise soovis sellest välja võtta volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni juht Tiina Luks. Alternatiivse lahendusena palus ta valmistada eelnõu teiseks lugemiseks ette struktuurimuudatus, kus sotsiaalosakond jagatakse teenistusteks olemasolevate ametikohtade ja inimeste piires.

Saaremaa vallavalitsus lükkas üleeile esimese ettepaneku tagasi ehk koondamisplaan jääb jõusse. Samas nõustus vallavalitsus jagama teenistuse kaheks. Teenistuste juhtide leidmiseks võidakse kasutada nii sisekonkurssi kui ka kuulutada välja avalik personaliotsing.

Kuna Kairit Lindmäe lahkub novembri lõpul ametist, lepiti kolmapäeval vallavalitsuses kokku, et tema tööülesanded võtab üle abivallavanem Marili Niits. Vallavalitsus ei ole aga seni lõplikult otsustanud, kas edaspidi jääbki Niits kureerima nii sotsiaalvaldkonda kui ka arendust, kommunikatsiooni ja tugiteenuseid.

Kairit Lindmäe siirdub Saaremaa vallavolikogu liikme kohale ja osaleb SDE nimekirjas riigikogu valimistel. Volikogust peab lahkuma Heiki Hanso.


Vald ei soovinud kinnisvara Upal

Muu hulgas on Kairit Lindmäele ette heidetud ametikooli Upal asuva endise õppekompleksi vallale küsimisest loobumist. Samal ajal on teada, et vallal on terav sotsiaalpindade ja hooldekodukohtade defitsiit, mis pingestub veelgi Sõmera Kodust ja Kogula hooldekodust riigi ülalpidamiselt vallale üleantavate kümnete vanurite tõttu.

Kui ametikoolil hoonet enam vaja ei läinud, andis haridusministeerium selle eelmisel aastal Riigi Kinnisvara AS-ile. Vallal olnuks võimalus see tasuta endale kaubelda, nagu tehti maavalitsuse hoonega Kuressaares. Saarte Häälele teadaolevalt valmistas sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel ette põhjaliku ülevaate maja kasutuselevõtmiseks valla sotsiaalvajadustest lähtudes, kuid Lindmäe otsustas sellega mitte kaasa minna. Seega müüs RKAS hoone suvel eraomandisse.

Vallavanem Madis Kallase sõnul ei ole Upa hoonet 2018. aastal vallale tasuta pakutud – pakutud on vaid müügiks ja seda summaga üle 200 000 euro.

“Vallavalitsus on Upaga seonduvat korduvalt arutanud ja ehkki nendele ruumidele oleks rakendust, näiteks asenduspinnana Vanalinna kooli remondi ajaks aastatel 2020–2021 ja Saaremaa ühisgümnaasiumile 2021–2022 ning sotsiaalpinnana, tuleb silmas pidada ka hoone ülalpidamisega seotud kulusid,” selgitas Kallas.

Tema sõnul on tegu väga suure hoonega ja sellesse peaks lähiaastatel kindlasti palju investeerima. Lisaks ei ole see ehitatud täpselt selliste lahendustega, mida on vaja sotsiaalvaldkonnal. “Pärast riigigümnaasiumi valmimist ei ole ka haridussektoris nii suure pinna järele vajadust, seega on ka asenduspinda kasulikum rentida,” märkis Kallas.

Samas otsustas vallavalitsus sel nädalal küsida AS-ilt Hoolekandeteenused endale viis Sõmeral asuvat hoonet, mis jäävad tühjaks Sõmera Kodu sulgemisel 2020. aastal. Vallavalitsus tahaks Sõmeral edaspidi pakkuda sotsiaalteenustena üldhooldusteenust, intervallhooldust eakatele, päevahoidu dementsetele, sotsiaaleluruumi ja tugikodu teenust ning päevakeskust erinevatele sihtgruppidele, kirjutas Saarte Hääl teisipäeval.


Tänud ja vabandused

“Siirad tänud minu meeskonnale, kõigile sotsiaaltööd tegevatele inimestele ja minu kolleegidele. Teiega koos on olnud väga tore, te olete mind väga palju õpetanud. Vabandused nende ees, kellele olen kuidagi meelehärmi valmistanud või haiget teinud. Kindlasti ei ole olnud minu soov kedagi riivata.”

Kairit Lindmäe kirjast kolleegidele

Print Friendly, PDF & Email