Sotsiaaltöö vajab rohkem raha

Eesti sotsiaaltöötajate assotsiatsioon (ESTA) korraldab iga 4–5 aasta tagant sotsiaaltöö kongressi, mis tänavu toimus kuuendat korda. 24.–25. oktoobril Tallinnas aset leidnud kongressi teema oli “Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks”.

Kongressi eesmärk on meenutada Eesti sotsiaaltöö arengulugu, analüüsida hetkeolukorda ja teha ettepanekuid sotsiaaltöö edendamiseks.

Kongressil esinesid valdkonna tippspetsialistid. Lisaks loengutele ja foorumile suures saalis toimus töö sektsioonides, kus arutati lastekaitse, eakate ja puuetega inimeste hoolduse, kogukonnas tehtava sotsiaaltöö, teadmistepõhise sotsiaaltöö ja tulevikus sotsiaaltööd toetavate tehnoloogiliste lahenduste küsimusi.

Üks olulisi teemasid oli hoolekande rahastamine ja korraldamine ning vastutuse jagamine perekonna, kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.

Sotsiaaltöötajad peavad vajalikuks suunata sotsiaalvaldkonna ressursid sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse, st abivajajatele piisavas mahus ja kvaliteetsete hoolekandeteenuste pakkumiseks, mitte bürokraatlike struktuuride ja töömeetodite loomiseks.

ESTA juhatuse esimees Eike Käsi ütles: “Me suudame sotsiaaltööd teha paremini läbi tugeva majandusliku aluse ja valdkonna mõistlike reformide. On aeg teha sisulist tööd ilma lõivu maksmiseta bürokraatiale.”

ESTA on seisukohal, et sotsiaalvaldkonna töötajate töökoormuse kasv tuleb peatada, vähendades bürokraatiat ja suurendades vajadusel töötajate arvu, et anda rohkem aega vahetuks tööks inimestega. Samuti ollakse seisukohal, et sotsiaaltöötaja ametikoht eeldab erialase kõrghariduse või kutsetunnistuse olemasolu, põhipuhkust 35 kalendripäeva  ning sotsiaaltöötaja palk peab vastama töö mahule, keerukusele ja vastutusele ning olema vähemalt samal tasemel õpetajate palgaga. Sotsiaalvaldkond vajab ka rohkem raha, et osutada vajalikus mahus kvaliteetseid teenuseid.

Aina Sepp-Teevet, ESTA Saaremaa piirkonna juhatuse liige

 

Print Friendly, PDF & Email