Saaremaa vald soovib tunnustada aasta inimest ja tegu (2)

Saaremaa vallavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks korra, mille kohaselt valitakse aasta tegu ja aasta inimene. See on üks osa valla uuest tunnustamiskorrast.

Valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu vahendas eelnõu seletuskirja, kus öeldakse, et aasta inimese ja teo tiitli saaja otsustab vallavolikogu eestseisus ning see antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel. Tunnustus ei ole rahaline. Samuti on valla tunnustusavalduseks aukiri ja tänukiri. Aukirja väljaandmise eelduseks on pikaajalisemad silmapaistvad vallale osutatud teened. Tänukiri on valla tänuavaldus.

Saaremaa vald jätkab ka seniste maakondlike tunnustuste andmist. Nendeks on Saare maakonna vapimärk ja Saare maakonna teenetemärk, mille statuut on määratud siseministri määrusega. Ettepanekud maakonna tunnustuste andmiseks vaatab läbi Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajatest moodustatud komisjon. Lõpliku otsuse vapimärgi või teenetemärgi andmiseks teeb Saaremaa vallavalitsus.

Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu kohaselt jätkatakse Kuressaare linna aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega seotud traditsioone. Erinevus on see, et tulevikus ei kaasneks teenetemärgiga tunnustatule vanaduspensionäri ikka jõudmisel iga-aastast rahalist toetust. Küll säiliks toetus senistele teenetemärgi kavaleridele. Aastatel 1998–2018 on välja antud kaks aukodaniku tiitlit ja 27 teenetemärki. Otsuse Kuressaare linna tunnustuste andmiseks teeb Saaremaa vallavolikogu linnakodaniku komisjon. Juhul kui volikogu sellist komisjoni ei moodusta, teevad otsuse volikogu Kuressaare elanikest liikmed.

Määruse kohaselt võib vald välja anda valdkondlikke ja piirkondlikke tunnustusi. Nende tunnustuste statuudi ja väljaandmise korra kehtestamine on vallavalitsuse pädevuses. Valdkondlikud tunnustused võivad olla ka rahalised. Tunnustuste üle peetakse arvestust vallavalitsuse kantseleis.

Print Friendly, PDF & Email