MUHU UUDISSED: Uijee, kus olli uhke mardipidu!

Ikka terit. Uijee, kus ikka seeoasta rallis neid martisid rinki! Paljast üks kampa teese järges kuipisid Liivavahel ja neh ikka mõjal külade sihes koa. Loetasid lapsi ja vanasid koa ja uurisid, kuidas elu oo läin, ja jägasid lahkest terist ja viljaõnne koa viel takkapihta.

Ja õhta kellu seitsmest said änamus martisid Liival Koostas kokku ja siis läks suureks piduks. Sial olli ikka puruvanasid ja päris pissikseid koa. Näod kõigil muikus pias. Põle keegid väsin oln üht. Ja siis olli martide käe kord oma tarkust üles näidata ja sai aga mardi manti koa viel juure. Ja kus olli kange tansipidu! Justkut ennemuistsel aal. Sest ennevanasti oln koa Muhus nõuke komme kohe, et kui mardiks olli köidud, siis mindi kõrtsi andid jägama. Aitüma nendele, kis selle kena kombe jälle au sisse tõid, et ikka mardiks tuleb köia. Ja palju tarkust ja õpetust jägati Muhu mardi kommete kohta koa. Ikka nie muuseumi mardisandid ja teesed koa. Nüid oo juba ammet selge ja tuleva voasta soab aga jälle santima minna.

Aga tuleva laupa soab talgu. Üükus oo jälle talgupäe! Kellu kümnest akkab pihta. Pangaalune võsa tahab jälle maha võtmist ja ää põletamist. Kis uvitat oo, siis Anduvälja Andresele tuleks omast tiada anda ja oma sae või trimmeri piaks seltsi võtma. Kinduid jägatse Üükus ja Tihuse turismitalu pakub talgusuppi koa. Neh, et annaks siis ikka ilma koa, siis rõemsam ja lõbusam tüöd vihtu.

Liival oo pakendi- ja loasikonteinerid jälle teise kohta kolin. Nie oo nüid kõik kenaste rivis vallamaja kuuri taga. Paistvad Suuremõisa tie pialt juba eemalt kenaste kätte. Et miks neid jälle teise kohta riputatud oo? Täitsa tarbline küsimus. Lihtsalt Muhus ju paljast ehitatse. Iseäranis Liival. Soab just üks maja või asi valmis. kui võetse aga uus ette jälle. Ja nie konteinerid jähid Liiva keskuse ehitusele ette. Kis oo sial vana meierei maja taga juhtun rinki liikuma, oo juba ammu ää näin, et sialt oo jälle puid võetud ja latsi lagemaks tehtud. Et pissitassa oo laiendus pihta akan. Ja nõnna nie konteinerid sial jalgu jähidkid. Aga juu levab selle uie kohja koa üles. Põle sii ullu midad. Ja tulevaks sügiseks oo Liiva linna jälle tükkis teist nägu.

Vat sõuksed lood ja laulud, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email