Kas Saaremaal on turvaline elada?

29. ja 30. oktoobril toimusid Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu eestvedamisel ümarlauad Orissaares ja Nasval, kus arutleti, kui turvaliselt ja hästi Saaremaa elanikud ennast tunnevad ja millised mured neil on.

Ümarlaudadel osalesid ka politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, Kaitseliidu jne esindajad ning mitmed küsimused said kohapeal vastuse.

Tõdeti, et maakonnas on seni väga turvaline elada. Saarlane on harjunud ise hakkama saama ka oma turvalisuse tagamisega ning elanikkonna teadlikkust tõstes saab mitmeid ohuolukordi ennetada ja vältida.

Nimetati mitmeid probleeme, neist peamistena:

  • numbril 112 helistamine, mured aadressidega, oma asukoha väljatoomisega, teatud kohtades on leviprobleemid (sh Läti leviala);
  • tuleohutus (sh üksi elavate vanurite turvalisus);
  • esmaabi kättesaadavus kohtades, kus kiirabi päralejõudmine võtab aega, esmaabikoolituste tagamine;
  • kriisiolukordades käitumine, sellekohane elanike teavitamine;
  • liikluses turvalisuse tõstmine ennetavate meetmetega (elektroonilised infotahvlid kiirusenäidikuga, kiirustamist piiravad meetmed, turvavööde kasutamine maakonnaliinidel);
  • merepääste ja selle korraldus maakonnas.

Arutati ka kaasinimestega arvestamise ja neist hoolimise teemal (nt koduloomade ründed, jahimeeste tegevus ja nendepoolne maaomanike teavitus).

Praeguseks on maakonna siseturvalisuse nõukogu väljatoodud teemad läbi arutanud ning koostanud edasise tegevuskava, mis näeb ette nii teavitust meediakanalites (nt häirekeskuse ja prokuratuuri poolt), täiendava info andmist vajalike telefoninumbrite kohta (infovoldik) kui ka tõstatatud teemade arvestamist vallavalitsuse erinevate tegevuste kavandamisel. Täname kõiki, kes ümarlaudadel osalesid!

Karin Närep, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

 

Print Friendly, PDF & Email