Tirbi poolsaare eratee avalikuks (5)

Saaremaa vallavalitsus kasutab esmakordselt võimalust seada erateele sundvaldus ehk määrab Tirbi poolsaarel asuva tee avalikuks kasutamiseks.

“Uue seaduse valguses on oluliselt lihtsustatud erateede avalikku kasutusse määramist,” viitas valla jurist Kaire Müür tänavu juulis kehtima hakanud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusele.

Enam ei ole vaja minna eratee omanikuga notari juurde, et tema maad läbiv tee avalikku kasutusse saada, vaid tehakse märge ehitisregistrisse ja maakatastri kaardile, kus on näha, et tee on avalikus kasutuses. Tegemist on avalik-õigusliku kitsendusega, mida ei kanta kinnistusraamatusse. Protsess on oluliselt lihtsam ja odavam nii kodanikule kui ka kohalikule omavalitsusele.

Kaire Müüri sõnul on vallavalitsuse haldusosakond teinud teede osas eeltööd ja välja selgitanud, millised teed võiksid ja peaksid olema avalikus kasutuses. “Oleme algatanud palju erateedele sundvalduse seadmise menetlusi,” selgitas Müür.

Sel nädalal saatis vallavalitsus kirjad Tirbi poolsaarel asuva Laheküla–Tirbi tee omanikele. Osaliselt on tee juba avalikus kasutuses, kuid osa kinnistute puhul eratee avaliku kasutamise lepingud puuduvad.

Print Friendly, PDF & Email