Suurim erametsaomanik ostis Kuressaares endale laoplatsi (7)

POLE PÕHJUST MURETSEMISEKS: Tornator Eestiga seni koostööd teinud Reta Puit muretsema ei pea. Ettevõtte juhi Andres Kirstu (paremal) sõnul koostöö jätkub. Värske saematerjali sorteerimisega on parasjagu ametis Ats Truu.
MAANUS MASING

Soomes tegutseva Tornator Oyj tütarettevõte Tornator Eesti investeeris hiljuti Kuressaare linnaserval asuvasse laoplatsi. Senistele koostööpartneritele ei kavatse nad konkurentsi pakkuma hakata.

Üks, kes Tornatoriga seni koostööd teinud, on Saaremaa mullune aasta ettevõte Reta Puit. Selle juht Andres Kirst on kursis, et Tornator siin laoplatsi soetas ning temale teadaolevalt neil koostöö ettevõttega jätkub.

“Meie teeme Tornatoriga koostööd edasi ka hakkpuidu vallas, selles suhtes midagi muutunud ei ole,” kinnitas Kirst. Ta arvas, et ilmselt on ettevõttel Saare maakonnas palju küttepuuenamusega metsi ja nii pidasid nad vajalikuks nende metsade raiet järsult tõsta.

Tornator Eesti OÜ maakasutuse spetsialisti Martin Tishleri sõnul vastab tõele, et nad investeerisid Kuressaare serval asuvasse platsi. Ta märkis, et nende ettevõtte eesmärk on pikaajaline kasumlik metsamajandamine.

“Nägime, et energiapuidu osas on meil kasutamata potentsiaali, mille arendamiseks väljapakutud koostöövõimalused olid sobivad,” selgitas ta Saaremaal laoplatsi soetamist.

Tishler lisas, et Tornator Eesti on kasvava metsamaterjali müüja, kes ise teenust ei osuta, mistõttu nad oma senistele koostööpartneritele konkurentsi ei paku.

Kõnealune laoplats ongi nende jaoks energiapuidu- ehk küttepuiduturu tugevnemisele kaasa aitav rendiäri. “Olles maakonna suurim erametsaomanik, on ettevõtte jaoks positiivne, kui on võimalik metsast tuleva materjali puhul saada senisest kõrgemat hinda,” nentis ettevõtte maakasutuse spetsialist. “Meie hinnangul võidavad tihedamast konkurentsist ka teised maaomanikud.”

Martin Tishleri sõnul on ettevõte olnud Saaremaal aktiivne juba mõnda aega ning oma metsade majandamisel kasutavad nad sisseostetud teenuseid. “Tõenäoliselt tegevuste mahud väiksemaks ei jää, mistõttu kõik meie koostööpartnerid, kes aitavad meil heaperemehelikult metsa kasvatada ja majandada, on ka tulevikus väga hinnatud,” kinnitas Tishler seniste koostööpartnerite rahustuseks.

Ettevõte kuulub kontserni Tornator Timberland ja on asutatud 2007. aastal. Soome Tornator Oyj tütarettevõttena on Tornator Eesti OÜ tugev ettevõte, mille äritegevus põhineb metsamaa omamisel ja metsaressursi säästlikul kasutamisel. Et nende metsaomand paikneb kõikides Eesti maakondades, tegutsetaksegi üle riigi. 2017. aasta septembri seisuga on neil ligi 60 000 hektarit metsakinnistuid. Ettevõtte eesmärk on oma metsaomandit suurendada ja tegutseda Eesti metsanduses pikka aega.

Print Friendly, PDF & Email