Vald soovib Sõmera Kodus edasi tegutseda (24)

TEADLIK: Abivallavanem Kairit Lindmäele on Sõmera olud läbi ja lõhki tuttavad.
MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsusel on plaan praeguse Sõmera Kodu baasil pakutavaid sotsiaalteenuseid edasi arendada ning sobivate tingimuste korral omandada ka suur osa sealsest kinnisvarast.

Saaremaa vallavalitsus tahaks AS-ile Hoolekandeteenused kuuluvatel hoonestatud kinnistutel pakkuda sotsiaalteenustena üldhooldusteenust, intervallhooldust eakatele, päevahoidu dementsetele, sotsiaaleluruumi ja tugikodu teenust ning päevakeskust erinevatele sihtgruppidele. Nende teenuste arendamiseks oleks vald huvitatud omandama kinnisvarana praeguse Sõmera Kodu hoonetest viis.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et vald soovib loomulikult mängus sees olla ning luua endale pildi, kuidas tulevikus Sõmera baasil tegutseda, mida seal teha.

Sotsiaalala abivallavanem Kairit Lindmäe lisas, et Hoolekandeteenustega on sel teemal räägitud ning nüüd on pall valla käes. “Leppisime kokku, et vallavalitsus kirjeldab oma vajadused ja ootused Sõmera kinnistuga seoses ja jääb AS-i pakkumist ootama.”

AS-i Hoolekandeteenused kinnisvarajuht Karl Mänd ütles Saarte Häälele, et on valla huvist teadlik, kuid aruteludeni veel jõutud ei ole. Mänd märkis, et esmalt tuleb selgeks teha, mis ja milline vallapoolne huvi oleks.

“Valla huvi on kindlasti tervitatav,” lisas ta. AS Hoolekandeteenused oleks Männi sõnul kindlasti huvitatud sellest, et kasutuseta jäävast varast lahti saada. Mis hinnaga ja tingimustel see võiks juhtuda, on tema sõnul AS-i Hoolekandeteenused nõukogu otsustada. Päris nulliga vald hooneid kindlasti endale ei saaks, kuna Männi sõnul on Hoolekandeteenused äriühing ja hooned on nende põhivara.

Valla kiri on järjeks teemale, millest Saarte Häälgi augustis kirjutas, et kolm endist Sõmera Kodu töötajat tegid vallale ettepaneku, et pärast AS-i Hoolekandeteenused töö lõppemist võiks omavalitsus hakata ise kompleksis erinevaid teenuseid pakkuma. Varem Sõmera Kodus töötanud Signe Lõhmus, Tiia Jäärats ja Tiina Saare näeksid, et vald hakkaks aastal 2021 ise pakkuma praeguse Sõmera Kodu baasil mitmesuguseid sotsiaalteenuseid.


Sõmera kinnisvara

Hooldekodu kasutuses on 153 078 m2, sellest ehitiste alust maad 9384 m2. Hooldekodu territooriumil asub 11 kahekorruselist elamut ja üks kahekorruseline töökeskus, kaks eluhoonet seisavad tühjana. Lisaks elamutele ja töökeskusele asuvad territooriumil sööklahoone, töökoda, neli abihoonet, suur õunaaed, põllumaa ja kasvuhoone. Kümme elamut ja töökeskus remonditi aastatel 2012–2014, mille käigus vahetati hoonetel katused, renoveeriti ventilatsioon, soojustati fassaad, vahetati aknad, osaliselt vahetati majades elektrijuhtmed. Olemas on renoveeritud katlamaja (kasutab hakkpuitu), mida käitab SV Energia.

Print Friendly, PDF & Email