VASTUKAJA: Kui muuta, siis põhjalikult

“Praegune tugiteenuste süsteem ei toimi” (SH, 8.11)

Kui hariduslike erivajadustega laste ja nende perede aitamiseks mõeldud tugiteenuste süsteemi muuta, siis tuleks seda teha korralikult. Tuleb mõelda ka tuleviku peale, kui laps enam koolis ei käi – mis siis saab?

Miks mitte teha juba korralik tugisüsteem nii puudega lastele kui ka noortele – et kui kooliaeg läbi, saaks teatud teenuseid edasi. Praegu on see pool Saaremaa vallas väga nõrk…

Kuressaare päevakeskuses on praegu igapäevaelu toetamise teenus, kus erivajadusega inimesed saavad olla kell 9–14 esmaspäevast reedeni. Varem said nad seal olla kella 17-ni. Nüüd on osa lapsevanemaid olukorras, kus nad ei saa tööle minna, sest last ei ole võimalik üksi koju jätta.

Miks vald ei korralda neile noortele päevahoidu? Kõigis teistes maakondades on see päevakeskustes võimalik, sest on korraldatud ka päevahoiuteenus.

Meil on päevakeskuses erivajadustega inimestele ainult üks tilluke tuba, kus tihti on koos 15 ja rohkemgi inimest, pole ruumi liikudagi. Isegi Hiiumaal on erivajadustega inimestel oma väike maja, kus kõik teenused koos.

Aastaid on lubatud ruume, aga alati saab keegi teine need endale ja nüüd isegi ei lubata enam midagi. Kindlasti oleksid ka puuetega noorte vanemad nõus aitama ruumide leidmise, remondi, asjade ja muuga.

Saarte Hääle lugeja

Print Friendly, PDF & Email