Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav (3)

Maivi Parv

“Arstiabi peab olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti – nii ka Saare maakonnas,” kirjutab Eesti haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. “Uuel lepinguperioodil osutab Saaremaal eriarstiabi lisaks Kuressaare haiglale ka neli erakliinikut.”

Oktoobris algas haigekassa eriarstiabi valikupartneritele uus kolmeaastane lepinguperiood, mis tagab haigekassa rahastatud eriarstiabi kättesaadavuse lisaks haiglatele ka erakliinikutes. Haigekassa erakliinikutest ostetav eriarstiabi hange on tekitanud nii meedias kui ka laiemas avalikkuses palju küsimusi. Kinnitame, et muretsema ei pea ja arstiabi on igal juhul tagatud.

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole – just perearst oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata.

Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida talle sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses üle Eesti. Tähtis on see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.

Arstiabi õigel ajal ja õiges kohas

Selleks, et inimestele oleks ravi igal juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse.

Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.

Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste raviks. Siia kuulub kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.

Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur, aga patsient vajab spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ning keerukamat ja kallist tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas suuremas maakonnas – Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu. Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetraktihaigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused ja hormonaalsete häirete ravi.

Kõige keerukamat ravi, nagu näiteks vähiravi (kiiritusravi), ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks vajalikud onkoloogiakeskused kui ka näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas – Tartu ülikooli kliinikumis ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

Lepingupartnerite juures maksad vaid visiiditasu

Tasub meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga. Haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. Seega tuleks enne eriarsti juurde minekut alati üle küsida, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul.

Saaremaal osutab valdava osa eriarstiabi teenustest Kuressaare haigla, mille juures haigekassa rahastab vastuvõtte üheksal erialal. Kuressaare haigla ruumides võtavad neuroloogia- ja reumatoloogiapatsiente vastu ka Ida-Tallinna keskhaigla eriarstid. Lisaks osutab Saaremaa kindlustatutele eriarstiabi ka neli erakliinikut. Günekoloogi vastuvõtule saab pöörduda Hanvari era­kliinikusse, silmaarstile Visualis OÜ-sse ja psühhiaatrile Saaremaa perenõuandlasse. Südamehaiguste raviks saavad saarlased jätkuvalt pöörduda kardioloog dr Merle Starkopfi vastuvõtule.

Tasub meeles pidada, et eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (välja arvatud naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning trauma korral). Pöördudes raviasutusse, millel on haigekassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta üksnes visiiditasu, mille suurus on kuni 5 eurot.

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude ravikindlustust puudutavate küsimuste kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonile 66 96 630.

Print Friendly, PDF & Email