Valitsus otsustas tõsta toimetulekupiiri 150 euroni (2)

Valitsus otsustas tõsta järgmiseks aastaks toimetulekupiiri 150 euroni.

“Toimetulekupiir on vaja järk-järguliselt viia vastavusse elatusmiinimumiga, et see kataks ära abivajaja esmavajadused ja ennetaks tema vaesusesse sattumist,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva pressiteate vahendusel.

“Toetused ja hüvitised peavad vastama inimeste vajadustele, kuid ei tohi seejuures tekitada aktiivsus- ja vaesuslõkse. Seega on samuti oluline soodustada toimetulekutoetuse saajatest töövõimelisi inimesi naasma tööturule, kuna just töötamine kaitseb vaesuse eest parimal võimalikul moel,” lisas ta.

Muudatuse jõustudes on edaspidi esimesele või ainsale leibkonnaliikmele toimetulekupiiri suurus 150 eurot, igale järgnevale täisealisele liikmele 120 eurot ja igale alaealisele 180 eurot.

See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist peab inimesele kätte jääma muude kulutuste jaoks.

Muu hulgas jõustusid 2018. aastal toimetulekutoetuse süsteemis muudatused, mille järgi on tööle minejale kuue kuu jooksul soodsamad tingimused.

Kui inimene läheb tööle, siis esimese kahe kuu jooksul tema töötasu toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka ei arvata. Järgmised neli kuud arvatakse sissetulekute hulka töötasust vaid 50 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email