KG proovib nutihuvi kasulikult kasutada (6)

UURIME JÄRELE: Eile olid KG-s seintel QR-koodid, mille kaudu sai õppealajuhataja Anu Saabase sõnul rohkem infot mardipäevakommete kohta.
MAANUS MASING

Kuressaare gümnaasium ei plaani nagu Saaremaa ühisgümnaasium proovida võimalust lõpetada vähemalt algklassides nutiseadmete kasutamine. Kuigi Saarte Hääleni on jõudnud signaalid, et KG-s ei tohi algklassides nutiseadmeid enam kasutada, ei vasta need kuuldused õppealajuhataja Anu Saabase sõnul tõele. Ta ütles, et tegemist võib olla klassisiseste kokkulepetega.

“Kooli kodukorras selline reegel meil puudub. Kui mõni klass on oma klassisisesed kokkulepped vahetunnitegevusteks teinud, need ühiselt heaks kiitnud ja omaks võtnud, siis nii see võibki olla,” lausus Saabas. Ajakirjanikuga vestelnud õpetajad tunnistasid, et üldist keeldu ei ole ja nutiseadmete kasutamine on kooli algklassides kontrolli all.

Anu Saabas selgitas, et keelamise asemel viiakse koolis läbi projekte, kus lapsed saavad ka vahetunnis nutiseadmeid kasutada teaduslikel või tähtpäevadega seotud eesmärkidel. Eile olid koolimajas seintel näiteks QR-koodid, mis suunasid mardipäeva kommetest rääkivatele internetilehekülgedele. Programmeerimise päeval olid koridori välja pandud robotid, mida juhiti nutiseadmetega.

SÜG teadupoolest on koostöös hoolekoguga liikumas kokkuleppe poole, et nutiseadmetel kooli ajal kohta ei ole.

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu juht Anton Teras ütles, et SÜG-is püütakse tõepoolest sellisele kokkuleppele saada. Tema sõnul on kokkuleppe saavutamise korral see võimalus lahenduseks, kuidas koolis rohkem õppimisega tegeleda, ja nutiseadmeid kasutatakse koolitööst vabal ajal. Teras lisas, et praegu oodatakse detsembri alguses toimuvat hoolekogu koosolekut, et kuulata seal lapsevanemate arvamusi ning siis otsustada. Milline oleks õpilaste reageering sellisele keelule, Teras öelda ei osanud. Tema sõnul saab selles selguse õpilasesinduse kaudu, kes peaks oma arvamuse kujundama.

Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Liis Keel ütles, et arvatavasti tekitab see õpilaste seas ikkagi meelehärmi, kuid ehk annab ka paremaid tulemusi. Ta tunnistas, et ise kasutab ta kooli ajal vajadusel telefoni küll. Vahel tuleb ette ka tunni ajal kasutamist. Ent üldjuhul keskendub ta ikkagi sellele, mida õpetaja räägib.

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapel on kooli hoolekogu ettepaneku kohta varem öelnud: “Kool toetab seda, aga me ei ole leidnud veel päris head lahendust. Kuni neljanda klassini, kus on ainult üks klassiruum, on asi lihtne. Aga sealt edasi ei ole me suutnud välja mõelda metoodikat, kuidas me kokkukorjatud telefone hoiame. Lapsed liiguvad ju klassist klassi.”

Print Friendly, PDF & Email