Karujärve elamuala planeeringule vastuväiteid ei tulnud (1)

Saaremaa valla planeeringuspetsialist Katrin Kuusk ütles, et Karujärve küla Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve ja Koeraoja detailplaneeringu eskiisi avalikul väljapanekul vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

62,1 ha suurust ala hõlmava detailplaneeringu algatas veel Kihelkonna valla ajal ettevõtja Toomas Linamäe, kes tahab Saaremaa esinduslikuma järve äärde luua tingimused elamuehituseks. Planeeringualale on kavandatud 18 elamukrunti ning üks tee ja tänava maa-ala krunt.

Kunagisel Nõukogude armee sõjaväeosa territooriumil asuval planeeringualal seisavad tänapäeval mahajäetud ja lagunenud hooned.

Print Friendly, PDF & Email