MUHU UUDISSED: Juu akkab koa santima

Ikka terissid. Mineva riede siis avati Liiva lasteaidas päris ametlikult koa sie uus rühm, midast sii suist soadik irmpsa paarutamisega ehitati. Olli ikka nobe tüö, aga kenasti tehtud koa. Kenasid juttusid aeti. Vallavanem arvas kole uhkesti, et piaks aga nõuksi muresid rohkem lahenda olema, sie ju paljas lust ja rõem, kui aga lapsi juure tuleb. Nuordekeskus arvas, et juu soab nüid varsi nende majale akata kolmat korrust piale ehitama. Sest ühel õndsal pääval oo nie pisiksed munuksed kõik nii vanad, et tahtvad sõnna koa köima akata.

Pissiksed tuiud ollid koos emadega kõik kenaste rivis. Lasteaa teiste rühmade lapsed ja lauluringi lapsed koos tädi Kairitiga ansid kena munukse kontserdi koa. Ja nüid oogid Muhu lasteaidas Siilide ja Oravate ja Jänkute rühma kõrvas viel Mõmmid. Neh oo ju kena nimi. Nie ju kõik alles nõuksed kaisutuiud puhas.

Neljabe oodetse lasteaida sõuksi lapsi, kis oo pärast emadepääva Muhuse juure sündin. Siis antasse nendele jälle õbelussikad kätte.

Ja riedest lähäb Muhus kange santimine lahti. Ikka mardisantimine. Liiva kuolis olle selle pääva kostüümipidu või midad sõukest. Igal lassil oo oma tiema, mise järgi kõik ennassimi riide aavad.

Aga õhta kellu seitsmest tuleb Koostas suur marditrall. Kõik santimas köin mardid soavad sial kokku. Et ikka mustad nardid ümber abude ja muudkut santima. Neh sievoasta oo masu üle terve Eestimoa sõuke aktsioon, või mis ta põle ülemoailmne koguniste, et kõik aga akkavad santima. Sur kena muistne komme ja nie Meerikamoa kõrvitsapiad oo akan seda kommet vägisi välja suretama. Viimne aeg oo omad sandid tagasi meelita.

Koosta pidus tantsitab mardisantisid üks tõsine Martide kapell, õhtat juhib üks päris paras Martide Mart ja tublimatele mardisantidele jägatse Mardi manti koa. Ja kõik kis selle õhta Marti juosmas köivad, võiksid ennassimi kirja panna www.mardipaev.com lehe pial. Siis terve moailm näeb, kuipalju martisid Eestimoad kaudu rinki roinab. Nõnna et kis juosvad oma pere pärast või omade sõpradega või mõne kollektiiviga kampas, pange aga kõik kenaste kirja.

Laupa, siis mardibe õhta, näidatse Hellamoal jälle kinu. Sedakorda oo sial üks puru uus Rootsimoa vilm “Astrid Lindgreni rääkimata lugu”. Alguse aaks oo kellu seitse ja pileti innaks oo neli eurut. Ja tuleva teisibe omingu soab jälle Hellamoale kinuse. Neh siis kolmeteistmendal. Siis näidatse vilmi “Tuulte tahutud maa”.

Nõnna et kenad santimist siis, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email