Kalureid tuleb hoida (22)

“Seoses viimasel ajal ajakirjanduses tekitatud probleemidega Saaremaa kalurite päevast peame vajalikuks esitada oma seisukohad selle ürituse korraldamisest ja loodud negatiivsest kuvandist,” kirjutavad avalikus pöördumises kalanduses tegutsevad saarlased. “Hoolimata tõsisest mainekahjust oleme veendunud, et kalurite päeva traditsioon peab püsima.”


Ainus kokkusaamise koht

Korraldustoimkond on igal aastal teinud ära suure töö, müts maha nende ees. Kes ikka tahaks nii väga edasi teha, kui pidevalt kaikaid kodaratesse loobitakse, aga loodan siiralt, et kalurite päeva traditsioon jätkub. See on ainus suurüritus, kus kalurid kokku saavad. Näiteks Orissaare ja Laimjala mehi ma kodukandis Kihelkonnal ju ei kohta. Näen neid kõiki ainult kalurite päeval.

Et tegu on pereüritusega, on äärmiselt positiivne, sest kui palju neid tasuta üritusi ikka tehakse, kuhu naise, laste või lastelastega suve jooksul minna. Kalurite päeva äärmiselt suur populaarsus räägib enda eest – järelikult on korralduspool tasemel. Kõik, kellega ma suhelnud olen, on üritusega alati rahule jäänud.

Rääkides kalurite tasuta toitlustamisest, mis on samuti kirgi kütnud, siis juba veerand sajandit Saarte Kalanduse perre kuulununa leian, et mingi väike privileeg võiks meil oma pidupäeval ikka olla.

Tekib paratamatult küsimus, kas ürituse pideva materdamise taga võib olla kellegi tellimustöö.

Tõnis Tasane,
Kihelkonna kalur

***

Kalurid väärivad austust

Kalurite päeva programm ja ülesehitus mulle väga meeldivad – alati on kohal tuntud ansamblid ja artistid, kes tagavad tasemel meelelahutuse. Olen väga õnnelik, et sellist üritust korraldatakse.
Jälgides viimaste kuude meediakära, võiks küsida, kas tegu on poliitilise võitlusega.

Vallad toetasid kalurite päeva samades suurusjärkudes varemgi, nüüd teeb seda lihtsalt üks suur vald. Võimalik, et valla ja üritust korraldava MTÜ vahelises suhtluses leidus vajakajäämisi, ma ei oska öelda. Ehk võinuks korraldajad aruandluses veelgi täpsemad olla, kuid kes ikka oskab kõike ette näha. Eks valdade liitmine on üks segaduse põhjusi.

Saaremaa on nii suur mereriik küll, et siinseid kalureid hoida ja austada, kuna see pole üldse kerge elukutse. Rannakalurid, traalimehed, tootmistöölised jpt – kõik nad väärivad kiitust, et töötavad oma kodusaarel ega ole läinud õnne otsima mandrile või kaugemale.

Panustame oma ettevõtetega ka ise ürituse käekäiku ja teeme seda edaspidigi. Kalurite päeva traditsioon kindlasti ei katke.

Arne Salong,
Saare Fishexport OÜ juhatuse liige, ürituse toetaja

***

Asi on läinud inetuks

Tundub, et tolmu üleskeerutajad ajavad omavahel segamini kaks asja. Üks asi on poliitika ja erinevate teemade tõstatamine lähenevate valimiste foonil, teine aga saarerahvast ühendavad iga-aastased üritused, näiteks kalurite päev.

Mõntu sadam on kalurite päeva pidamiseks ideaalne paik, sinna sobiksid teisedki rahvaüritused. On igati positiivne, et nii suur hulk inimesi ikka ja jälle kalurite päevale tee leiab. Traditsioon ulatub juba kolhoosiaega.

See on mõnes mõttes erakordne üritus, kus kelleltki piletiraha ei küsita ega lahterdata inimesi selle alusel, kas tegu on kaluri või mõne muu eluala esindajaga. Lugedes ajalehti, tundub, et kogu trall käib viimasel ajal ürituse eelarve ümber. Mis oleks siis lahendus? Kas anda ühele inimesele punane käepael ja nõuda viis eurot, sest ta pole kalandusega seotud, aga tema teine pereliige saaks teist värvi käepaela, kuna on valdkonnaga kaudselt seotud ja peaks maksma näiteks kaks eurot? Võime siin veel tobedamaks minna!

Asi on läinud inetuks ja kusagil on kannatuse piir. Korraldajatele tuleb soovida ainult indu üritusega jätkamiseks. Mulle meeldib, et kalurite pidu ei toimu vaid kitsas ringkonnas. Üritusel saab osaleda ju kogu maakonna rahvas, lisaks on sisse põiganud Sõrve säärel seiklevad turistid.

Toivo Pära,
rannakalur Sõrvest, eluaegne meremees

***

Arulagedus ja rumal jutt

See on oluline üritus kõigile kaluritele, samuti kala töötlemisega tegelevatele ettevõtetele. Korra aastas on võimalik kohata kõiki kalandusvaldkonna inimesi, kuulda olulisi uudiseid ja teha ühiseid kokkuleppeid, kuidas edasi minna. Kui üle Eesti korraldatakse selliseid koosviibimisi, miks peaks Saaremaal olema teisiti?

Rääkides kalandusinimeste tasuta toitlustamisest – kalurite päeva eesmärk ongi tunnustada kõiki valdkonnaga seotuid nende panuse eest. See on kogu sektori inimeste pidupäev.

Praegune nõiajaht mõnele konkreetsele persoonile ei ole mõistlik. Kõik korraldajad näevad meeletult vaeva, avalikku materdamist pole keegi ära teeninud. See on juba arulage. Ja kahtlustada kedagi tuhandete eurode kõrvalepanemises… Inimene, kes sellist juttu räägib, on rumal.

Kõik ettevõtted, kes kalurite päeval osalevad, panustavad ürituse õnnestumiseks ka ise, kuidas vähegi saavad. Nii meiegi – lisaks rahalisele toele oma toodetega.

Kui tegemist on poliitilise survestamisega ja Saaremaa vald peaks selle tulemusel oma õla alt ära võtma, siis on see väga nõme käitumine kõigi meie sektori inimeste vastu. Mina ütleksin küll kõigile kaluritele, et vaadaku järgmistel valimistel väga hoolikalt, kellele hääl anda. Poliitiku nahas olles kardaksin nii suurt hulka inimesi, kes üritusest rõõmu on tundnud.

Raul Paabu,
Ösel Fish OÜ juhatuse liige, ürituse toetaja, rannakalur

***

Üritus toimub edaspidigi

Igaühel on õigus oma arvamusele ja seisukohtadele. Tõsi, tunnen teatud määral pettumust, teades selle ürituse tagamaid ja korraldajate pühendunud tööd. Ma ei mõista kriitikalaviini, mis on lumepallina kasvama hakanud.

Peame kalurite päeva edaspidigi. Üritus ei koosne ainult Mõntu sadamas toimuvast meelelahutuslikust programmist, vaid kätkeb ka esimese päeva tegevusi, mil rõhk asetseb erinevatel koolitustel. Meie külalised Eesti erinevatest paikadest on kõik andnud positiivset tagasisidet. Saarte Kalanduse liikmeskonda kuulub palju uusi noori kalureid, kes on kalurite päevast vaimustuses. Sama kinnitavad paljud pikaajalised liikmed. Miks praegune probleem on tekitatud, sellele üheselt vastata ei oskagi.

Kalurite päeva temaatika tuleb arutusele 23. novembril Saarte Kalanduse üldkoosolekul, kus küsime kõigi osalejate arvamust tekkinud olukorra kohta.

Heino Vipp,
MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht, kalurite päeva korraldustiimi liige

***

Kunstlikult tekitatud probleem

Tänavuse kalurite päeva korraldamisega alustati möödunud aasta keskel, mitu kuud enne Saaremaa valla tekkimist. Et MTÜ-le Saarte Traallaevade Omanike Ühing makstakse suure valla poolt rahaline toetus, selgus alles protsessi käigus ja tegu polnud aastavanuse plaaniga.

Saaremaa valla “Mittetulundustegevuse toetamise kord” võeti vastu tänavu 21. juunil ja see jõustub 1. jaanuaril 2019. MTÜ-dele esitatavad nõuded ja kohustused said paika alles protsessi käigus. Saarte traallaevade omanike ühing tasus oma koostööpartneritele kõik arved tänavu 3. augustil ehk rohkem kui kuu enne seda, kui vald selgituste ja aruandluse soovi esitas. Saates septembris valda esimesi selgitusi, oli meil täpselt teada, mille eest arveid tasusime. Me ei ole kunagi väitnud, et oleme millegi muu eest tasunud.

Viimati meedias välja toodud probleem hotelliarvetega on kunstlikult tekitatud. Ööbimised leidsid aset kalurite päeva raames ja kuna kokkulepitud summad klappisid, siis ma tõesti ei pannud esialgu erinevusi kuupäevades isegi tähele. Juuli keskel on nädalavahetusel majutusasutustes mõistliku hinnaga tube leida keeruline, nii et oleme tänulikud oma koostööpartneritele, kes meile teenust osutanud on. Kuidas ajakirjanikud kõike seda tõlgendada soovisid, jäi nende otsustada.

Kui vallavalitsus soovib ürituse osas mistahes täpsustusi, on vallal täielik õigus neid saada, kuid ma ei pea vajalikuks jagada neid samu selgitusi igal nädalal ajakirjandusele. Paraku ajakirjanikud helistavad ja pommitavad juba ka meie koostööpartnereid – tekkinud olukord ei ole meeldiv ühelegi osapoolele. Samas pole kellelgi konkreetseid etteheiteid, et me oleks mingite reeglite vastu eksinud või toetust mittesihipäraselt kasutanud.

Võiksime ju appi võtta mõne suure ürituste korraldamise büroo, kuid kuna kalurite päeva eelarve on niigi pingeline, pole me seda teed seni läinud. Oleme kogu aeg arvanud, et saame ürituse korraldamisega ise hakkama. Seni on osalenud külalised olnud sama meelt.

Mart Undrest,
kalurite päeva korraldusjuht

Print Friendly, PDF & Email