ÜLESKUTSE: Saarte Koostöökogu toetab noorte algatusi

Saarte Koostöökogu kuulutab välja konkursi 7–19-aastaste noorte huvitegevuste ja rahvusvahelise koostööga seotud õppe- ja kogemusreiside elluviimiseks.

Iga projekt, milleks võib olla näiteks noorte huvitegevusel põhinev osavõtt festivalidest, võistlustest, muudest üritustest väljaspool Eestit, võib saada rahalise toetuse. Projektifondi eelarve on kokku 5000 eurot, millega loodame reisile saata 1–3 noortegruppi. Tegevuse eesmärk on edendada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte koos- ja ühistööd, pikaajalisemat suhtlust ning innustada noori tegelema huvitegevusega.

Saarte Koostöökogu ootab reisiideid, mis on uudsed, nihutaksid huvihariduse piire, pakuksid värskeid ideid, motiveeriksid nii lapsi kui ka neid saatvaid täiskasvanuid ning soodustaksid pikaajalisi suhteid võõrustajatega. SKK roll reisi ettevalmistuses on nõustada ja toetada rahaliselt, kogu sisuline vastutus, suhete loomine vastuvõtjaga jne jääb taotlejale.

Konkursil osalemise taotlemisprotsess on lihtne. Omaosalus ei ole selle projekti puhul otseselt nõutud, kuid tuleb hindamisel kasuks. Saarte Koostöökogu juhatuse liikme Jaanika Tiitsoni sõnul tekib noortel isegi armastatud huvialadega tegeledes vahel motivatsioonipuudus, kui esinemisteks, võistlemisteks, oma tubliduse näitamiseks on aastast aastasse liiga vähe väljundeid.

SKK toetas 2018. aastal esmakordselt täiskasvanute kõrval ka ühte noorte õppereisi – noorte võimlejate osavõttu Born­holmi võimlemisfestivalist. Kuna esimene katsereis oli edukas, siis seekord viib SKK juhatus läbi avatud taotlusvooru järgmiste noorte rahvusvahelise reisi toetamiseks.

On tähtis, et meie lastel tekiks vastuvõtjatega tihedam suhtlus. Seetõttu peab vähemalt üks reisi tegevus viima kokku kohalike noortega. Ning et anda lastele ka kodusaare esindamise kogemus, tuleb vähemalt korra tutvustada reisil Saaremaad, Eestit, oma huviala või kooli. Kasuks tuleb, kui sihtkoht asub maapiirkonnas. Lisaks ükskõik mis vormis tegutsevatele noorte huvitegevuskollektiividele on sihtgrupiks ka meie maakoolide sõprus­klasside külastused.

Täpsem info vooru tingimuste kohta ja taotlusvormid on leitavad SKK kodulehelt www.skk.ee. Täiendavat infot jagavad kontori töötajad Terje Aus ja Sulvi Munk.

Saarte Koostöökogu

Print Friendly, PDF & Email