Segadus: kas hooldekodu vajajaid on 68 või 5? (19)

PÄRASTLÕUNA KIHELKONNA HOOLDEKODUS: Kaarte mängivad Helvi Raudsik ja Ehta Hint, taamal istub Hilja Nõu.
Maanus Masing

Sotsiaalvaldkonna abivallavanema Kairit Lindmäe hinnangul on inimesi, kes kindlasti just hooldekodukohta vajavad, kordades vähem järjekorras ootajate arvust.

Kuigi Saaremaa vallale kuuluvas Pärsama hooldekodus ja Kuressaares tegutsevasse Saaremaa Valssi lisandub ligi 49 teenuskohta, hooldekodukoha ootajate järjekord sellest lühemaks eriti ei muutu.

Vastavalt Saaremaa vallavalitsuse ja AS-i Hoolekandeteenused kokkuleppele võtab omavalitsus eakate hoolduse enda kanda ning 42 üldhooldusel olevat klienti kolitakse praegusest Kogula eakatekodust valla hooldekodudesse. Kogulasse aga majutatakse likvideeritava Sõmera erihooldekodu Saaremaaga seotud kliendid.

Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe Tiina Luksi palvel tegi vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel hooldekodude juhatajatelt saadud andmetele tuginedes kokkuvõtte sellest, kui palju inimesi Saaremaa vallas hooldekodukohta ootab ning kui paljud neist vajaksid seda kohe.

“10.–16. oktoobrini sai kõik hooldekodukoha järjekorras olevad kliendid hooldekodude poolt üle seiratud, selgitati välja, kas nad vajavad kohta kohe või on igaks juhuks järjekorras,” ütles Pihel Saarte Häälele.

Selgus, et kohajärjekorras ootab kokku 128 inimest, kellest kohe tuleksid teenusele 68. “Kui mõni inimene oli igaks juhuks kirja pandud kahe-kolme hooldekodu järjekorda, siis nende kuuekümne kaheksa seas korduvaid nimesid ei ole,” kinnitas Pihel.

Samas on kohti tarvis veel 14 inimesele – neile, kes on Sõmera erihooldekodust üldhooldusteenusele suunatud ja lähipäevil hooldekodude järjekorda registreeritakse. Enamik neid inimesi on Saaremaa valla eestkostel.

Neid kaht arvu kokku liites selgub, et hooldekodukohta oleks kindlasti tarvis 82 inimesele. Kui Pärsama hooldekodusse ja Saaremaa Valsi 49 kohast 42 saavad endale Kogulast ümber kolitavad eakad, jääks vabaks üksnes seitse kohta. Seega jääks 75 inimest ikka järjekorda ootama.

Tiina Luksi sõnul püüdis ta hooldekodukohta vajavate inimeste tegeliku arvu kohta selgust saada neljapäeval abivallavanem Kairit Lindmäega rääkides.

“Abivallavanema seisukoht on see, et neid inimesi ei ole nii palju,” lausus Luks.

Nii Piret Piheli kui ka Tiina Luksi sõnul palus Kairit Lindmäe kõigi nende 68 inimese puhul, kes kindlasti hooldekodukohta vajavat, eraldi üle kontrollida, mis seisukorras need inimesed tegelikult on, kas nad vajaksid kindlasti just hooldekodukohta või saaks neile pakkuda alternatiivseid teenuseid, sealhulgas koduhooldust. “Loodame väga, et vähemalt osa inimesi saab pakutavast teenusest abi,” ütles Pihel.

“Vähemalt nii, nagu abivallavanem mulle eile (neljapäeval – toim) ütles, oleks neid, kes kohe hooldekodusse läheksid, ainult viis inimest,” vahendas Luks. “Neid inimesi, kes hädasti hooldekohta vajaksid, võib tõesti olla vähem kui 68, aga on see võimalik, et kõigest viis?”

Kairit Lindmäe selgitas Saarte Häälele, et 68 inimest on erinevates hooldekodudes järjekorras ning enamik neist soovib saada kohta just konkreetsesse hooldekodusse.

“Seni saavad nad kodus hakkama,” ütles Lindmäe. “Nende 68 hulgas on umbes viis inimest, kes vajavad kohe hooldekodu kohta, sõltumata sellest, millises hooldekodus see koht on.” Tema sõnul muutuvad järjekorras olijate arvud pidevalt – sõltuvalt sellest, kes on mõnes hooldekodus juba koha saanud või sealt lahkunud.

“Lisaks hooldekoduteenusele saame pakkuda erinevaid sotsiaalteenuseid, et eakas võimalikult kaua kodus hakkama saaks – koduteenust ja hoolduskoormusega lähedase, kes ei saa seetõttu tööl käia, hooldajaks määramist.”

Lindmäe lisas, et need inimesed (või nende lähedased), kes leiavad, et ainuõige lahendus on koht üldhooldekodus, peavad võtma ühendust hooldekodu juhataja või vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga, et kaaluda erinevate teenuste vajadust.

“Nagu öeldud, ei tähenda üldhooldekodu järjekorras olevate inimeste arv seda, et need inimesed on valmis kohe hooldekodusse minema,” lausus Lindmäe.

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli andmeil on kõige rohkem Saaremaa valla elanikke, 25 – kellest kaks on ka mujal järjekorras – ootamas kohta Muhu hooldekeskusse.

Selle juhataja Aino Rummeli sõnul kuulub nende 25 hulka 13 inimest hooldekeskuse hoone ehitusse panustanud endistest Ida-Saaremaa valdadest. Lisaks on järjekorras Muhu inimesi.

“Üldnumber järjekorras on üsna ehmatav, kuid selliseid väga hädalisi tulijaid, kui korraga kohti pakkuda oleks, on ehk kümmekond ja pisut peale,” ütles hooldekeskuse juhataja Aino Rummel.

Saaremaa Valssi koha saamist ootab 24 inimest. “Ilma mujal korduvate nimedeta on seal järjekorras 20 inimest,” märkis Piret Pihel. “Pärsama hooldekodusse oleks kohe minemas 14 inimest.”

Kihelkonna hooldekodu järjekorras ootab kümmekond inimest.

“Nii kui koht vabaneb, saab see kohe täidetud,” ütles juhataja Ave Väli. Tema sõnul leidub kümmekonna kohaootaja seas ka neid, kes kohe teenusele tulemas veel poleks, ent on igaks juhuks järjekorras. “Pooled sellest kümmekonnast oleksid aga tulemas kohe, kui koht vabaneb,” märkis Väli.

Print Friendly, PDF & Email