Maadevahe naftareostuse puhastaja tekitas uue reostusohu (3)

FOTO: MAANUS MASING

Endise Maadevahe asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerinud AS Merko Ehitus Eesti tekitas naftasaadustega reostunud pinnase ladustamisega jõe veekaitsevööndi piirile uue ja võimalik, et suurema reostusohu.

Maadevahe objektil kaevati välja ja anti jäätmekäitlejale üle ligikaudu 21 000 kuupmeetrit pinnast. Tööde mahu ettenägematu suurenemise tõttu lisandunud ca 15 000 m3 reostunud pinnast ladustati rahapuudusel äravedu ootama reostusohtlikku paika Jõekääru kinnistule.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas andis keskkonnaministeeriumile teada, et kogu Jõekääru katastriüksusele ladustatud reostunud pinnas jääb Maadevahe jõe kalda piiranguvööndisse. Osa naftasaadustega reostunud pinnasest kuhjati aga vahetult Maadevahe jõe veekaitsevööndi piirile, umbes 15 meetri kaugusele veepiirist, kus looduskaitseseadus seda teha ei luba.

Sestap ei ole Madis Kallase sõnul välistatud reostunud pinnasest lähtuv oht Maadevahe jõele. Pigem on veekogu edasine reostamine tema sõnul tõenäoline ja hunnikusse kuhjamise korral võib oht olla isegi suurem, võrreldes varasema olukorraga.

Kuna vallavalitsusele esitatud jääkreostuse dokumentidest ei selgu konkreetsed edasised tegevused, soovib vallavalitsus keskkonnaministeeriumilt kui tööde tellijalt hinnangut, kui suur on edasist käitlemist vajavast reostunud pinnasest lähtuv oht Maadevahe jõele ja põhjaveele ning millist seiret jõe äärde kuhjatud pinnasest lähtuva reostuse vältimiseks tehakse.

Vald soovib keskkonnaministeeriumilt teada reostusohtlikku paika kuhjatud reostunud pinnase utiliseerimise tegevus- ja ajakava ning infot vajalike tööde rahastusallikate kohta.

Saaremaal asuv Maadevahe asfaltbetoonitehas töötas aastatel 1959–1993. Tolle aja jooksul reostas tehas nii ümbritseva pinnase, põhjaveekihi kui ka Maadevahe jõe, mille läänekaldal tehas asus.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel viisid AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehituse AS sel aastal läbi asfaltbetoonitehase jääkreostuse koristamistööd. Reostuste likvideerimiseks tuli reostunud pinnas välja kaevata ja asendada puhta pinnasega. Lisaks likvideeriti mitmed rajatised, betoonijäägid ja prügi projektialal. Tööde käigus puhastati reostusest ka Maadevahe jõe säng endise asfaltbetoonitehasega külgnevas lõigus.

Maadevahe asfaltbetoonitehase keskkonnareostuse likvideerimisel selgus, et eeldatud 21 000 kantmeetri reostatud pinnase asemel tuleb ära vedada koguni 36 000 kanti ja see läheb arvatust ligemale 900 000 eurot rohkem maksma.

Print Friendly, PDF & Email