Mõntu kalurite päeva korraldajad läksid aruandlusega rappa (41)

MAGIC PANDA: Kalurite päeval tegi muusikat ka Kuressaare poiste bänd Magic Panda.
IRINA MÄGI

Saaremaa kalurite päeva toetuseks vallavalitsuse antud 9500 euro kulutamise aruandluses numbrite klappima saamiseks on ürituse korraldajad läinud vassimise teed.

Kalurite päev 14. juulil Mõntu sadamas läks Saarte traallaevade omanike ühingule maksma 36 420 eurot. Sellise info esitas MTÜ vallale 24. juulil ja küsis toetuseks 9500 eurot. Vald andiski 3000 eurot korralduskuludeks ja tasus 6500-eurose esitatud arve.

Septembris küsis vallavalitsus MTÜ-lt detailse aruande eelarve kujunemise kohta, kuid kuulutas selle ametkondlikuks kasutamiseks. Põhjuseks ärisaladuse kaitse.

Saarte Häälele esitati teabepäringu peale eelarvest kolm rida. Selgub, et esinejatele (Meie Mees, Nukker Kukeke ja Magic Panda) kulus 5000 eurot, telkidele ja inventarile 3300 ning võimendusele-valgustusele 1200 eurot. Summana annavad need kokku valla antud 9500-eurose toetuse.

Vallavalitsus kattis teabenõudele vastates kinni info arvete kohta, mille kogusumma on 26 920 eurot. Saarte Häälele teadaolevalt olid muu hulgas tsenseeritud Kuressaare Sanatooriumi hotellides Meri ja Rüütli ööbimisele tehtud kulud.

3. oktoobril palus vallavalitsuse kultuuritööspetsialist Kristel Peel Mart Undrestil esitada kalurite päeva korralduskulude (3000 eurot) tegevustoetuse aruanne, koopiad arvetest ja tasumist tõendavatest dokumentidest. Selle esitamise kohustus tulenes valla ja MTÜ vahel sõlmitud lepingust.

ALGNE ARUANNE: Esinejatele kulus 5000 eurot, telkidele ja inventarile 3300 ning võimendusele-valgustusele 1200 eurot.
REPRO

Korraldusmeeskonna juht Mart Undrest saatis ülevaate vallavalitsusele 12. oktoobril. Aruanne koosnes inventari ja tehnika rendi kuludest (kokku 2590 eurot), millele oli lisatud 720 + 100 euro suurune esinejate majutuskulu Kuressaare Sanatooriumis. Kokku summas 3410 eurot.

Arvetest äratas tähelepanu Kuressaare Sanatooriumi 720-eurone arve “Saaremaa Kalurite päeva esinejate majutus 14.07.18 – 15.07.18”. Arvele oli kantud kaks majutust 14. juulil, kaks majutust 15. juulil ja veel neli majutust 19. juulil. Neist loogiliselt mõjus 14. juuli majutus summas 114 eurot, sest samal päeval toimus ka üritus. Kuid ka 15. juulil ööbisid kalurite päeva esinejaid selle arve alusel 282 euro eest ja veel 19. juulil 324 euro eest.

Saarte Hääl küsis selgitust kalurite päeva korraldajalt Mart Undrestilt ja valla kultuuritööspetsialistilt Kristel Peelilt. “Kuna aruandlust MTÜ-lt soovisime 3000 euro osas, mille kohta on sõlmitud toetusleping, ja arveid on esitatud summas 3410,8 eurot, siis toetussumma kasutuse osas aruandlus klapib,” kinnitas Kristel Peel. Undrest selgitusi ei andnud.

Kristel Peel täiendas, et valla eraldatud 3000-eurost toetust on saaja kohustatud kasutama sihtotstarbeliselt kalurite päeva kulude katmiseks ja kulusid eraldi täpsustatud ei ole.

Kalurite päeva vallapoolsel toetamisel on silma peal pidanud vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Mart Maastik.

“Maksumaksja rahaga peetud ürituse eelarve mitte ainult ei pea näima läbipaistev ja aus, vaid peab seda ka tegelikult olema,” leiab ta.

 

MUUTUNUD ARVE: Algselt koosnes arve kolmel juulikuu päeval müüdud majutusest, täpsustatud aruandluse järgi müüdi kogu majutusteenus sama summa eest vaid 14. juulil.
2x Repro

Praegusel juhul jääb Maastikule mulje, et aruandluse klappima saamiseks on mindud skeemitamise teed. Et ta leidis vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemist dokumentatsiooni vaid 3000 euro kohta, palus Maastik valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonnal esitada ka ülejäänud 6500 euro suuruse toetuse kulu- ja maksedokumendid.

Vallavalitsusel polnud neid kuskilt võtta, sest nende küsimise peale polnud vallaametnikud mõelnud. Seetõttu pöördus abivallavanem Marili Niits 26. oktoobril traallaevade omanike ühingu poole. Mart Undrest saatis vastuseks koopiad arvetest ja maksekorraldustest, mis kogusummana teevad 9500 eurot. Muudetud on aga esialgset vallale esitatud kuluaruannet, milles oli 5500 eurot esinejatele, 3300 telkidele ja inventarile ning 1200 võimendusele ja valgustusele.

Uue infona selgub, et valla toetusest 6090 eurot on kulunud Cukram Management OÜ-le maksmiseks. Firma esitatud arvel on kauba või teenuse nimetusena toodud “2018 a. Saaremaa Kalurite päeva korraldamine”.

Osaühing kuulub kalurite päeva korraldusmeeskonna liikme Mart Undresti vennale Markus Undrestile. Markus Undrest selgitas Saarte Häälele, et osa summast kandis ta edasi esinejate tasustamiseks, osa kulus helitehnika, lavamoodulite ja valgustuse eest maksmiseks.

Valla antud ülejäänud 2600 eurot on jaotunud inventari ja tehnika rendi ning majutuse peale. Tähelepanuväärne on, et uues kuluaruandes on muudetud ühte Kuressaare Sanatooriumi raamatupidamisest saadetud arvet. Varem koosnes 720-eurone arve kolmel juulikuu päeval müüdud majutusest, täpsustatud aruandluse järgi müüs Kuressaare Sanatoorium kogu majutusteenuse sama summa eest vaid 14. juulil. Mart Undrest Saarte Hääle palve peale aruandluse muutmist ei selgitanud.


Sama summa ka tuleval aastal

Traallaevade omanike ühing küsib järgmise aasta ürituse tarbeks vallalt samuti 9500 eurot toetust. 10 000 lubab taotleja ise panustada ja 17 000 on teiste osapoolte toetused. MTÜ kinnitusel läheb 36 500 euro suurusest kogukulust 22 300 eurot tuhande kutsutud külalise tasuta toitlustamiseks. Vallale esitatud taotluse järgi on kalurite päeva keskmine külastajate arv olnud 2500 inimese ringis.

Eile oli esimest korda koos mittetulundustegevuse 2019. aasta taotluste hindamiskomisjon, kelle otsustada on raha jaotamine 102 esitatud taotluse vahel. “Toetusi veel määratud pole, sest komisjon jätkab hindamistega,” selgitas arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep.

Print Friendly, PDF & Email