Leisi peab kommunaalameti liitmist enneaegseks (5)

Leisi osavallakogu hinnangul on Leisi valla kommunaalameti liitmine Lääne-Saare Haldusega enneaegne, kuna sellise otsuse vastuvõtmisele peaks eelnema analüüs. See näitaks otsuse vastuvõtmise vajalikkust.

Osavallakogu koosolekul oli arutusel ka Saaremaa vallavalitsuse hallatavate asutuste Leisi valla kommunaalamet ja Lääne-Saare Haldus ümberkorraldamine. Abivallavanem Jüri Linde tõi välja, et kuna tegemist on sarnaste ettevõtetega, siis need liidetakse ja viiakse ühtse juhtimise alla.

Leisi osavallakogu aseesimehe Margus Pajuste (fotol) sõnul on aga Leisi osavalla elanikel kartus, et teenused ei lähe selle tulemusena paremaks, nagu lubatud.

“Leisi valla kommunaalamet on hästi toimiv üksus,” ütles Pajuste Saarte Häälele. Seega tahab osavallakogu tema sõnul teada, kuidas on plaanis vastavaid teenuseid edaspidi korraldada. “Väited, nagu “mastaabiefekti tõttu läheb tegevus efektiivsemaks” või “pädevust tuleb juurde”, ei ole meie jaoks tõsiseltvõetavad,” nentis Pajuste.

Leisi kommunaalamet saab tema sõnul kohapealsete asjadega, nagu uute katlamajade opereerimine, kalmistute haldamine, teede korrashoid jm kommunaalteenused, hästi hakkama.

“Seega kui Saaremaa vallavalitsus leiab, et toimiv asutus tuleks lõhkuda, siis peaks sellele eelnema analüüs, kus on näidatud uue asutuse struktuur, see, mismoodi saavad teenused olema korraldatud edaspidi, peaks olema tehtud ka eelarve, võrreldes seda praeguse eelarvega, samuti töövahendid jmt.”

Peamiseks vastuväiteks osavallakogule kipub vallal Pajuste sõnul olema, et nii on ühinemislepingus ette nähtud. “Arvan, et ühinemislepingu pooled olid mures selle pärast, et Saaremaa oleks kaetud kvaliteetsete teenuste toimimisega igas piirkonnas, aga mitte, et iga hinna eest tuleb reorganiseerimise otsus vastu võtta ja siis vaadata, kuidas asi toimima hakkab,” rääkis ta.

Pajuste lisas, et enne volikogu viimast istungit sai avalikuks ka Saaremaa Halduse ettevalmistatud põhimäärus, mis paraku ei andvat vastust ühelegi mureküsimusele.

“Määruses on näiteks asutuse struktuuri kohta öeldud ainult, et “asutuse tööd juhib ja korraldab asutuse juhataja” ja “asutuse töötajateks on juhataja ja teised töötajad”. Selline üldsõnaline määrus ja kogu vastutuse panek uue asutuse loomiseks ühele inimesele ei anna meile kindlust, et teenused paremaks lähevad.”

Abivallavanem nimetas osavallakogu aseesimehe sõnutsi oma ettekandes volikogule, et seda asja on “vaadatud ja analüüsitud juba aasta otsa”. “Tahaksime, et seda analüüsi ei hoitaks saladuses, vaid et saaksime ka sellega tutvuda ja kaasa rääkida,” nentis Margus Pajuste.

Tema sõnul loodab osavallakogu, et kohalikke toimivaid teenuseid ei hakata tsentraliseerima ja ei tekitata mingit ebaefektiivselt toimivat suurt organisatsiooni.

Print Friendly, PDF & Email