Kogula hooldekodu eakad kolitakse valla hooldekodudesse (10)

VANANEV SAAR: Saaremaal on hoolde­kodu järjekorras kümneid inimesi, kellele lisan­duvad Kogula hoolde­kodust ärakolitavad 42 eakat. Fotol Kihelkonna hooldekodu.
IRINA MÄGI­

AS-ile Hoolekandeteenused kuuluvas Kogula hooldekodus üldhooldusteenusel olevad eakad kolitakse jaanuaris Saaremaa vallale kuuluvasse Pärsama hooldekodusse ja Saaremaa Valssi Kuressaares.

AS Hoolekandeteenused soovib, et Saaremaa vallavalitsus leiaks praegustele Kogula eakatekodu elanikele kohad valla hooldekodudes, et Sõmera Kodu saarlastest kliendid Kogulasse kolida.

Abivallavanem Kairit Lindmäe andmeil lisandub pärast käimasolevat remonti Pärsama hooldekodus praegusele 32 teenuskohale kümmekond kohta, hooldekodus Saaremaa Valss aga olemasolevale 63 kohale umbes 39 kohta.

“Meie oleme arvestanud 42 kliendiga, kes hooldekodu kohta vajaksid,” ütles Lindmäe.

Abivallavanem lisas, et kuna kliendid saavad ise valida, kus nad teenust saada soovivad, võib juhtuda, et kõik praegu Kogula hooldekodus elavad eakad ei tule Saaremaa valla hooldekodudesse. “Oleme nendega aga arvestanud ja Hoolekandeteenustele vastavad kohad välja pakkunud,” lausus Lindmäe.

Kui palju inimesi hooldekodukoha saamiseks praegu järjekorras ootab, Lindmäe vastata ei osanud.

“Täpse arvu saavad öelda hooldekodude juhatajad, sest see arv muutub pidevalt,” märkis ta. “Osa eakaid on järjekorras ka nii-öelda igaks juhuks – kui tervis halveneb.” Abivallavanema sõnul leidub ka neid inimesi, kes on üheaegselt mitme hooldekodu järjekorras.

Lindmäe tõdes, et hooldekodusse läheb inimene üldjuhul viimase võimalusena – enne seda püütakse lähedaste abiga maksimaalselt kaua ise kodus hakkama saada.

“Ka vallal on võimalik pakkuda hooldus- ja kõrvalabi vajadustega inimestele erinevaid teenuseid,” rääkis Lindmäe. “Kui aga eakas vajab hooldekodu kohta ja lähedased ei saa enam kodus hooldamisega hakkama, siis abita keegi ei jää. Hoolde­kodudega koostöös püüame talle koha leida, aga see ei pruugi olla siis just selles hooldekodus, kuhu inimene soovib esimese eelistusena minna. Kõik olukorrad saame lahendada, lähtudes konkreetsest inimesest, perest ja nende vajadustest.”

Print Friendly, PDF & Email