Vanemad soovivad suuremaid piiranguid nutitelefonidele (19)

LIIKUMINE ON KASUKS: Kuressaare Vanalinna koolis on nutivaba ala, kus saab näiteks keksu mängida. Esiplaanil Adeele Aus 2.a klassist.
MAANUS MASING

Saaremaa ühisgümnaasium kavandab lapsevanemate survel täielikku nutitelefonide kasutamise keeldu koolipäeva ajal.

Küsimus oli üleval kooli hoolekogu viimasel koosolekul, kus toodi välja, et lapsed istuvad koridorides ja vaatavad tardunud pilgul ekraani, selle asemel et teistega suhelda või ringi liikuda. Ühe võimaliku lahendusena pakuti, et telefonid võiks tundide alguses kokku korjata ja koolipäeva lõpus tagasi anda.

Marek Schapel

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapel ütles, et kooli kodukorras on reguleeritud telefonide kasutamine tunni ajal, kuid hoolekogu tahab veelgi kaugemale minna ja lapsed telefonidest eemal hoida ka vahetundide ajal. ”Vahetunnid on meil päris rahulikud, lapsed istuvad maas ja ei suhtle enam üksteisega silmast silma,” lausus ta.

Ära ei saa keelata

Telefonide keelamise järel muutub kool ehk jälle selliseks, kus lapsed liiguvad. “Me ei saa seda ära keelata. Pigem vastupidi, rahmeldagu vahetunni ajal,” nentis Schapel. Ta möönis, et suurem omavaheline suhtlus tähendab ilmselt ka rohkem rumalusi ja ulakusi. ”Aga lapsed on lapsed, eks nad katsetavad õpetajate piire ka vahetunni ajal. Kuid see käib asja juurde.”

Kooli hoolekogu ettepaneku kohta üles õppealajuhataja Schapel: “Kool toetab seda, aga me ei ole leidnud veel päris head lahendust. Kuni neljanda klassini, kus on ainult üks klassiruum, on asi lihtne. Aga sealt edasi ei ole me suutnud välja mõelda metoodikat, kuidas me kokku korjatud telefone hoiame. Lapsed liiguvad ju klassist klassi.”

Põhimõtteliselt peaks asi välja nägema nii, et õpilane loovutab telefoni kooli tulles ja jätab selle koolipäeva lõpuni hoiule. Selleks on aga vaja lapsevanema nõusolekut, mis tähendab
Schapeli sõnul kõikide kaasamist kodukorra muutmisse.

Tõnu Erin

Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin nentis, et telefon on päris problemaatiline vigur. “Kui vahetunnis ikka mingi mäng jääb käsile, siis on laps ka tundi minnes veel mõttega selle juures. Ja kui juhtub, et mängus tuleb kaotus, on laps veel rohkem turris. Nii ei saa õpetaja oma tööd ju hästi teha,” arutles ta.

Erin ütles, et koolis on eesmärk lastele selgeks teha, et nutitelefon on ennekõike töövahend, mitte meelelahutaja. Telefonidest püütakse lapsi eemal hoida ka vahetundides, koolis on nutivaba ala suisa sildiga tähistatud. “Aga kui laps pildistab tunniplaani, siis see on lubatud,” selgitas direktor, kelle sõnul ärgitatakse lapsi ikka omavahel suhtlema ja midagi koos tegema.

Praegu Vanalinna kooli kodukorras vahetunnis telefoni kasutamise piirangut ei ole, kuid Erini sõnul on selle siseviimist arutatud nii hoolekogus kui ka õpilasesindusega. “Eks vahetunnis tuleb ikka lapsi vastu, nina telefonis, aga me nii karmiks veel läinud ei ole, et neid ära korjama hakata,” lausus ta.

Mängud kanduvad ellu

Nutitelefonide teema kerkis SÜG-i hoolekogus tõsisemalt juba selle aasta maikuus, kui ühe neljanda klassi lapse vanem rääkis selle klassi kogemusest. Nimelt läks seal kord täiesti käest ära, kuna telefonimängud hakkasid kanduma tegelikku ellu. Klassis hakkasid toimuma kiusamised, tõrjumised, alandamised jne. Siis sõlmiti kokkulepe, et telefone koolis ei kasutata ja õpetaja korjas need hommikul kokku. Laste käitumine paranes kahe nädalaga.

Schapeli sõnul peaks SÜG-i hoolekogu telefoni teemat uuesti käsitlema detsembrikuu koosolekul.

Print Friendly, PDF & Email