Valitsus kuulutas välja välkõppekogunemise Okas (1)

Valitsus otsustas eile kutsuda 1248 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2018.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservüksuse koosseisu arvatud reservväelased, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased, edastas valitsuse pressiesindaja. Õppus on harjutava iseloomuga ning vahetut julgeolekuohtu Eestile pole.

Reservis olevad inimesed, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult ettenähtud kogunemiskohta. Enda lisaõppekogunemisele arvamist saab kontrollida riigiportaalis.

Print Friendly, PDF & Email