TEATED

Maakonna arengustrateegia ning tervise- ja heaoluprofiili eelnõu kohta saab ettepanekuid esitada

Saaremaa vallavalitsus annab teada, et 5. novembrist 18. novembrini on ettepanekute esitamiseks avalikustatud Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 eelnõu ja Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili eelnõu, mis on kättesaadavad vallavalitsuse veebilehel https://www.saaremaavald.ee/ saare-maakonna-arengustrateegia ning vajadusel ka paberkandjal vallavalitsuse majades ja teenuskeskustes.

Ettepanekuid ootame e-posti aadressil karin.narep@saaremaavald.ee või vald@saaremaavald.ee.

Eelnõude avalik arutelu toimub 12. novembril kell 16 raekoja saalis.

Ootame taotlusi laste ja noorte huvitegevuse toetuseks

Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud 6–19-aastastele lastele ja noortele huvitegevuse pakkumisega, saavad 2019. aastaks toetust taotleda. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november, toetust saab taotleda elektroonilises keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee/?m=7).

Toetust eraldatakse juhendajate või treenerite töötasuks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskuludeks, õppevahendite soetamiseks ja muudeks õppetegevusega seotud kulude katteks. Erahuvikool või spordiklubi on kohustatud esitama oma andmed Saaremaa valla elektroonilisse huvihariduse registrisse. Laste ja noortega tegelevatel juhendajatel või treeneritel peab olema erialane haridus, kehakultuurialane kõrgharidus või Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treenerikutse neljas tase.

Kuna tegemist on eeloleva aasta toetusega, kinnitab vallavalitsus selle tegeliku suuruse ja toetatavate laste arvu pärast 2019. aasta vallaeelarve vastuvõtmist.

Täiendav info: Marii Kõrgesaar, noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist, tel 45 25 069, e-post marii.korgesaar@saaremaavald.ee; Helen Vainula, registrispetsialist, tel 45 25 064, e-post helen.vainula@saaremaavald.ee.

Valime maakonna 2018. aasta sotsiaaltöötaja, aasta tervishoiutöötaja ja aasta tervisepanuse

Traditsiooniliselt on Saare maakonna sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja ja aasta tervisepanuse tunnustamist korraldanud Saare maavalitsus. Pärast maavalitsuse tegevuse lõpetamist on nimetatud ürituse korraldamine kokkuleppe kohaselt jäänud Saaremaa valla ülesandeks. Aasta sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja ja tervisepanuse valdkonna tunnustusüritus on toimunud iga aasta lõpus.

Sellest tulenevalt on Saaremaa vallavalitsus välja kuulutanud Saare maakonna aasta sotsiaaltöötaja, aasta tervishoiutöötaja ja aasta tervisepanuse 2018. a konkursi.

Lingid statuutidega leiab Saaremaa vallavalitsuse, Muhu vallavalitsuse ja Ruhnu vallavalitsuse kodulehelt.

Ootame teie ettepanekuid koos põhjendusega hiljemalt 10. novembriks Saaremaa vallavalitsuse nimele kinnises ümbrikus, millel on märgusõna “Aasta sotsiaaltöötaja”, “Aasta tervishoiutöötaja” või “Aasta tervisepanus”, aadressil: Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare või digiallkirjastatult e-posti aadressile riina.allik@saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email