MUHU UUDISSED: Laps oo ikka änam kut loast

Ikka terissid siit Muhu suare pialt. Muhu lasteaid oo olemas oln juba änam kut viiskümmend voastad. Esiteks rulliti kuolimaja ja pärast internaadi teese korra pial. Täitsa oma maja sai lasteaid kahessakümnendate voastate alguses. Ja ulk aega olligid Muhus terve lasteaatäis lapsi.

Aga siis tullid jälle nõuksed ajad piale, et lapsi akkas vähämaks jäema. Es sündin teisi änam niipalju kut siis voastad kakskümmend viis kuni kolmkümmend tagasi. Ja nuoremad inimesed kolisid änamaste ülemoale. Et ruumid ep jäeks tühaks mitte, siis kolisid sõnna majase üheteese järges valla moa-amet ja roamatukogu ja nuordekeskus ja kui nuordekeskus jälle oma maja sai, siis läksid sõnna ruumi toemetama nobed näputüötegijad. Aga nüid oo aeg sialmoal, et lapsed akkavad jälle võimu lasteaidas oma kätte võtma.

Mõne voasta iest sai selgeks, et lisemal aal oo lapsi nii palju aida juure kippumas, et änam ep mahu ää mitte. Kõik rühmad oo nii tiheli täis, kut riigi siadused vähägid lubavad. Änam suuremaks ep tohi nüidsel aal lasteaarühmasid tiha. Muedu oo varsi kuri karjas. Ruumi olli juure taris tiha.

Nõnna siis kevade lõppus kolitigid moa-amet oma tuast välja ja panti vallamaja õue konteineri. Nendel oo sial nüid ühna uhke kontur. Ja endises moa-ameti ruumis akati juunis nobesti ehitama. Ruumid tulli lühikse aaga tiha nõukseks, et sõnna võiks pissiksed tuiud sisse laska. Ja oktoobri keskpaikas olli juba tüö valmis.

Tuleva riede, teesel novembril, avatse pidulikult lasteaa neljas rühm. Järjekordas oleks sie küll kõege esimene olavad, sest sõnna rühma lähtvad nie kõege pisemad mädivatid. Sõuksed, kis oo alles jalad alla soan. Laste oeted oo juba puhas seena eares kenasti rivis ja istmed ja lavad keskel tuba. Mängiasjad nurkas akkamas. Isegid esimesed munuksed oo nüidseks juba mõned päävad sial sihes askeldan piale. Õpetajatädid oo puhas meite oma soare noorikud ja vanus masu kõikidel alles alla kolmekümmet. Ja kõik oo ise koa emad. Mõnel oo omal lapsed aidas, mõnel juba poaer talvet kuoliskid köin. Ja õppevad oolega seda lasteaalaste kasvatamist ja õpetamist oma tüö ja pere kõrvast. Ja soavad kõegega kenaste akkama. Neh, kis tieb, sie jõvab koa. Ikka kenad akkamist teitele ja riede pidus näeme.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email