Jahindusnõukogu ei toetanud Salme seltsilt jahimaa äravõtmist (3)

Salme jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise taotlust arutanud Saare maakonna jahindusnõukogu ei toetanud Salme seltsilt jahimaa äravõtmist.

Salme jahiseltsilt jahipiirkonna kasutusõiguse loa äravõtmist taotlesid mõned kohalikud maaomanikud, kes viitasid asjaolule, et selts ei ole läinud jahiaastal suutnud täita metssigade minimaalset küttimismahtu.

Küsimust arutanud jahindusnõukogu otsustas jääda oma tänavu 15. mail toimunud koosoleku otsuse juurde mitte teha keskkonnaametile ettepanekuid seoses küttimismahtude mittetäitmisega jahipiirkonna kasutusõiguse lubade kehtetuks tunnistamiseks.

Jahindusnõukogu esimees Olav Etverk ütles Saarte Häälele antud kommentaaris, et kõik teavad, et Saare maakonnas on sigade Aafrika katk ja kõik teavad ka seda, et metssigu praktiliselt enam ei ole. “Viidates metssigade küttimismahu mittetäitmisele, võiks teha ettepaneku jahiala kasutusõigus ära võtta peaaegu kõikidelt jahiseltsidelt, välja arvatud Muhu,” lisas ta.

Jahindusnõukogu on Etverki sõnul igal kevadel pärast jahindusaasta lõppu analüüsinud küttimistulemusi. Sealjuures vaadatakse maakonda tervikuna. “Me kõik teame, et ulukid ei ole kinnistatud ühegi jahipiirkonna juurde, nad liiguvad sõltuvalt ilmastikust. Näiteks suvise põua ajal liiguvad hirved kõrgematest männinoorendikest allapoole Mullutu lahe äärde, kus on vesi. Kui metsakraavid taas veega täituma hakkavad, lähevad ka loomad uuesti liikvele,” selgitas Etverk.

Kui mõni jahiselts on oma küttimismahu täitmisel silma paistnud erilise passiivsusega, siis on neilt ka selgitusi küsitud. Praegusel juhul aga ei ole Etverki sõnul võimalik rääkida mingist sellelaadsest anomaaliast.

Jahindusnõukogu on analüüsinud metssea küttimismahu täitmist nii möödunud aasta kevadel kui ka tänavu maikuus. Mõlemal korral jõuti konsensusliku otsuseni, et metssea küttimismahud on Saare maakonnas täidetud ning ühegi jahipiirkonna kasutusõiguse loa äravõtmise kohta ettepanekut teha ei ole põhjust.

Print Friendly, PDF & Email