JUHTKIRI: Kui selge jutt jääb segaseks (1)

Seda, et tugiteenuste spetsialiste Saare maakonna koolides-lasteaedades napib, on räägitud aastaid. Saaremaa vallavalitsuse väljapakutud lahendus – Saaremaa laste ja perede tugikeskuse moodustamine – näib ilus. Muutuksid ju vajalikud teenused sel moel kättesaadavamaks ka neis kohtades, kus vajalikke spetsialiste napib.

Ometi suhtuvad asjaosalised – koolide esindajad, lapsevanemad ja tugispetsialistid ise – sellise keskuse loomisesse miskipärast skeptiliselt. Kes on kavatsusele lausa vastu, kes aga leiab, et väljapakutud kujul selline keskus ei toimi. Et kui spetsialiste napib, siis olemasolevate logopeedide, eri- ja sotsiaalpedagoogide ja psühholoogide ümberjagamisest ei piisa. Ning et nii sünnib loodetud kasu asemel hoopis kahju.

Vallavalitsuse hinnangul on tugiteenuste reformimise kavast räägitud juba üksjagu ning see töö üha jätkub. Miskipärast ei saa teine pool aga asjast aru ning leiab, et infost on vajaka, vallavalitsuse selgitused on jäänud segaseks, ebakindlaks ja väheveenvaks.

Kuidas siis jõuda üksmeelele ja leida õige lahendus, mis sobib kõigile? Võtmesõnad on siin ehk tugispetsialistide ja lapsevanemate ärakuulamine, erinevate arvamuste ja ettepanekutega arvestamine ning koostöö.

Print Friendly, PDF & Email