Lümandas kütiti hunt (1)

22. oktoobril laskis Lümanda jahiseltsi liige Sander Toop Lümanda jahipiirkonnas noore isase hundi.

Septembris andis keskkonnaamet Üru ja Lümanda jahipiirkonnas erandkorras loa küttida oktoobrikuus kolm hunti. Keskkonnaagentuuri suurkiskjate kaitse ja ohjamise korraldamise töörühma ettepanekul võib 1. novembrist algaval hundijahihooajal küttida aga kolm hunti, millest tuleb maha arvata seesama 22. oktoobril lastud hunt.

Samas oli Saare maakonna jahindusnõukogu ettepanek eraldada Saare maakonnale viis hundijahiluba. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et vaatluste järgi on maakonnas liikumas vähemalt üks isahunt ja üks emahunt nelja pojaga, seetõttu tundub kokkuvõttes hundijahiks vaid kahe küttimisloa eraldamine pisut üllatav.

Hiiu ja Saare maakonnas võib hunte küttida 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni ning pärast seda pidada veel varitsus- või hiilimisjahti 31. märtsini.

Print Friendly, PDF & Email