Esimene koondamine tõmbab kokku üheksa töökohta (38)

RASKED KÜSIMUSED: Struktuurimuudatuste osas tuli vallavanem Madis Kallasel kõige enam selgitada sotsiaalosakonna juhataja ametikoha koondamist, mille algataja on abivallavanem Kairit Lindmäe. Taga abivallavanem Mart Mäeker, kellelt volinikud pärisid kesklinna ehituse probleemide kohta.
RAUL VINNI

Saaremaa valla volikogu saatis teisele lugemisele vallavalitsuse eelnõu koondada kogu struktuuris kokku 8,8 töö- ja ametikohta.

“Nüüd, kus vald on sisuliselt aasta töötanud, oleme näinud struktuuris kohti, mida muuta, et veel paremini toimida,” rääkis vallavanem Madis Kallas. “Nüüd, kui see eelnõu läheb teisele lugemisele, saame seda kava järgmise istungini jäänud viie nädala jooksul veelgi paremaks teha. Meil on palju ameteid, mis ei peaks kuuluma valla alla, vaid peaksid olema hoopis mõnes allasutuses.”

Madis Kallas tunnistas, et kõige rohkem on küsimusi tekitanud sotsiaalosakonna juhataja ametikoha koondamine. Et eelnõu läheb ka teisele lugemisele, on Kallase sõnul selles kindlasti kohti, mida annaks paremaks teha. “Viie nädala jooksul kaalume me kõik muudatusettepanekud ja ka mitteametlikud ettepanekud kindlasti läbi. Mitmed on nendest sellised,mis lähevad ka muudatustena sisse,” selgitas Kallas.

Eelnõu esimese versiooni järgi vähendatakse sadamate ja väikesaarte spetsialisti töökoormust 0,6 peale ning hangete peaspetsialisti ja volikogu nõuniku koormust 0,5 peale. Koondatakse üks maakorraldusspetsialisti töökoht, terviseedenduse peaspetsialisti täitmata ametikoht, üks arenduse peaspetsialisti töökoht, kaks kommunikatsioonispetsialisti töökohta – üks neist on täitmata – ja sotsiaalosakonna juhataja ametikoht.

Lisaks koondatakse Leisi teenuskeskuse koosseisust turismiinfopunkti töötajate töökohad, mille kogukoormus on 1,4. Vallavalitsuse korraldusega koondati Kihelkonna teenuskeskuse koristaja töökoht koormusega 0,75.

Luuakse tähtajaline sotsiaaltranspordi projektijuhi töökoht kuni 31. maini 2021 ja töötasu kaetakse projektivahendite eelarvest.

Muu hulgas korraldab vallavalitsus põhjalikult ringi oma meediasuhtluse põhimõtted. Madis Kallase sõnul on loodava avalike suhete peaspetsialisti töökoha ülesandeks luua ja rakendada põhimõtteid väliskommunikatsiooni läbiviimiseks läbi ennetava ja planeeritud kommunikatsioonitegevuse.

Meedia peaspetsialist vastutab meediasuhtlemise ja valla kommunikatsioonitegevuste tagamise eest, sh koostab pressiteateid, vastab meediapäringutele, korraldab vallalehe toimetamist, nõustab meediasuhtluses. Meedia spetsialist täidab assisteeriva iseloomuga tegevusi kommunikatsioonivaldkonna korraldamisel, sh meediapäringutele vastamise korraldamine, meediaürituste korraldamine, tehnilised tegevused seonduvalt erinevate teavituskampaaniatega jms.

Sellele kohale on plaanis korraldada konkurss, avalike suhete spetsialisti ametisse peaks asuma Kristiina Maripuu ja meedia peaspetsialistiks saab Merike Pitk.

Print Friendly, PDF & Email