Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee jätkub Saaremaal (2)

ÜLLAR SOONIKU sõnul on saarte kaasamine populaarse matkatee koosseisu olnud plaanis juba mõnda aega.
TAMBET ALLIK

Riigimetsa majandamise keskus kavatseb Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal avatud Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkateed pikendada Saaremaale ja Hiiumaale.

“Inimesed tahavad ju saartel käia ja miks mitte rada ka siia pikendada,” ütles RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Üllar Soonik.

Sooniku sõnul peaks matkatee jõudma Saaremaal RMK Vilsandi teabepunkti Loonal ja liikuma Triigi sadama kaudu edasi Hiiumaale Ristna looduskeskusesse. Mingis osas jäävad matkatee sisse ka geopargi rajad, aga üldiselt nõuab raja ehitamine päris palju vaeva.

“Siin tuleb eraomanikega palju kokkuleppeid, see on suur ettevõtmine,” nentis Soonik. RMK matkateed on teatud vahemaa tagant puhkekohtade ja lõkkepaikadega söögitegemiseks. Samuti pannase raja äärde Eesti metsandust ning kultuurilisi ja ajaloolisi sündmusi kajastavad infotahvlid. Rada on looduses tähistatud valge-kollase-valge värvimärgistusega ja suunavate viitadega.

614 km pikkuse Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee pikendamine saartele tähendab seda, et ka Muhusse rajatakse esimene RMK matkarada.

Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang rääkis, et Muhu vald on matkarajast huvitatud. Matkaradade teema on läbi käinud valla arengukava aruteludel ning potentsiaalsed matkarajad on märgitud valla üldplaneeringu kaardile. Ametlikku matkarada Muhus praegu aga pole. “Väikesi jupikesi ehk leidub, mida kohalikud ise teavad ja kus nad matkavad,” sõnas Lang.

Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee algab praegu Matsalu rahvuspargist ja lõpeb Peipsi järve põhjarannikul. Saarte kaasamist matkatee koosseisu hakkab ette valmistama RMK külastusala külastuskorralduskava uuendamise töörühm, kuhu kuuluvad ka Saaremaa valla ja Muhu valla esindaja.

RMK Saaremaa külastusala koosseisu kuuluvad praegu Saaremaa puhkeala, Vilsandi rahvuspark ja Viidumäe looduskaitseala.

Print Friendly, PDF & Email