MUHU UUDISSED: Kodu oete pial ep aele kiegid

Ikka terit. Sest, mesmuodi inimesed kaudu õuesid paergusel aal rähädega rinki laskvad, oo nähe, et põllutüöd said kõik õigeks aaks tehtud ja tüöka moega muhulased ep oska änam muud tiha kut aidas oma puudealuseid roabitseda. Ja ega õhta pimedaskid kiegid kut losskott kodu oete pial ep aele. Kis köib laulmas, kis tantsimas, kis juonistamas, kis sauest nõusid tegemas, kis juosmas, kis võimlemas, kis palli mängmas. Igalühel omad uvid ja tahtmised.

Neljabe õhtati köib Hellamoal vidusepidamine koa jälle. Ikka kellu viiest, kut sie kõege paslikum aeg pihta akata oo. Tiina mudud kamandab nendega. Kis siis teene. Nõnna et külakeskusest Tiina kääst võib julgesti küsida, et midast ja millal tihasse. Niipalju ma tia küll, et esimese valuga akati Muhu särkisid tegema.

Ja roamatumi loetse koa, kui aega oo. Teisibe olli roamatukogupäe ja neh meite Hellamoa roamatukogus oo küll selletaudi just nii tihed päävad, et lugemine tuleb ikka vist juba järgmise kuu sisse lükata. Änamaste iga päe oo midad, mis kuulata või misest uut tarkust juure soaja. Ja ühna mitu näitust oo ja. Neh, ega siis roamatukogu põlegid paljast nõuke koht, et tammu uksest sisse ja küsi õhtaks kojo üks roamat. Taa ju ikkagid kultuuriasutus ja sial köib kipe elu. Mineva nädali köisid kuolilapsed Hellamoa roamatukogus oma koduluo tundisidkid pidamas. Anu oo ju nii nobe ja kiire püöruga ja jõvab kole palju.

Riede õhta võib Hellamoale juonistama minna. Kellu puole seitsmest. Ja Sisa Kristjani kääst soab asja kohta täpsemasti tiada. Ja laupa pietse Koostas jälle mälumängi. Söödivälja Liinu paneb nimesid kirja.

Ja selle nädali esmasbest akkasid Muhus tegutsema mudilasringid. Koos akatse köima Liival, nuordekeskuses. Esmasbe keskomingu, kellu poole üheteistmest, oodetse ühe kuni kolme voastaseid pissikseid munukseid oma emade või isadega ja riede sõuksel samal kelluaal kahe kuni kaheteistme kuu vanuseid tittsid oma emade või isadega. Raha küsitse kakskümmend eurut kuu iest või siis kuus eurut ühe korra iest. Ja kui peres äkist kogunisti kaks tuiut tulemas oo, siis oo innad ikka kampa piale odavamad koa. Juhendajaks oo nüidseks päris Muhuse elama kolin ämmaemand – Suuremõisa Jaagu Maret. Soavad titeemad vahest kottu välja ja lapsed arjuvad ja seltsivad üheteesega juba moast- madalast ää. Nõnna et viel üks kena ettevõtmine, mis oo Muhus teoks soan ja mise pärast põle taris änam üle väenasilla sõita.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email