Metsakratt maksis puhta maine eest riigile 400 eurot (9)

Saarlane korraldas kolmelt võõralt metsakinnistult teadlikult kokku 300 tihumeetri puidu varguse, kuid prokuratuuri vastutulelikkus päästis ta kohtu alla minekust ja avalikust häbipostist.

Mees, kelle initsiaalid on K. M., ise tunnistas politseile, et korraldas eelmise aasta novembrist kuni tänavu märtsi lõpuni kolm ebaseaduslikku raiet Ohtja ja Hakjala küla kinnistutel, mis kuuluvad riigile ja ühele eraettevõttele. Riigimetsa Majandamise Keskuse tagant lasi metsaärimees oma töölistel kasvavat metsa raiuda 210 tihumeetrit 6634 euro väärtuses. Koos kolmanda töötajaga vedas ta puidu hiljem minema ja müüs oma firma kaudu maha. Kahjusummale lisandus veel 858 eurot kahjude hindamise kulusid.

Hakjala külas tekitas metsavaras maa-ametile 1659-eurose kahju, kui korraldas kuni 75 tihu puidu raiumise ja äraveo. Samast külast raiuti ligi 23 tihumeetrit metsa ühe osaühingu kinnistult. Kahjusumma oli 560 eurot ja lisandus 86 eurot ekspertiisikulusid. Töötajad seejuures vargusest teadlikud ei olnud ja arvasid, et kõik on seaduslik.

Prokuratuur arvutas kokku, et lõppkokkuvõttes tekitati varalist kahju summas 9713,64 eurot. “Seetõttu ületab tekitatud kahju olulise kahju määra ning kahtlustatava käitumises esineb avalik menetlushuvi,” märkis prokuratuur. See tähendab, et mees tulnuks kohtu alla anda.

Puiduvarga päästis kiire tegutsemine tekitatud kahjude hüvitamisel. Juba juunikuus maksis ta ära ligi 5700 eurot ja lubas RMK-le ülejäänu tasuda 30. novembriks.

“Seetõttu võib asuda seisukohale, et kriminaalasjas on käesolevaks ajaks avalik menetlushuvi ära langenud ja esinevad alused kriminaalmenetluse lõpetamiseks,” leidis abiprokurör Agnes Ollema-Barndõk.

Siiski tuleb K.M.-l lisaks kahjude hüvitamisele maksta 400 eurot riigi tuludesse.

Print Friendly, PDF & Email