Visit Saaremaa koduleht kui turunduskanal (1)

Sander Tiit

“Efektiivne koduleht toetab veebikeskkonnas eneseturundusega tegeleva organisatsiooni edukust ja potentsiaali jõuda suurema hulga inimesteni,” kirjutab tänavu Tartu ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse eriala lõpetanud Sander Tiit. Oma lõputöös uuris ta, kui efektiivne on Saaremaad kui turismisihtkohta tutvustava ja turundava MTÜ Visit Saaremaa kodulehekülg ja kuidas seda efektiivsust suurendada.

Turismisihtkohta tutvustavad kodulehed omavad sihtkoha potentsiaali osas tähtsat rolli. Need veebilehed on ühed usaldatumad ja väärtustatumad informatsiooniallikad peale otsese kontakti selles kohas elavate inimestega. Ehkki neil kodulehtedel ei ole veel sama suur külastatavus kui näiteks tagasiside-veebilehtedel nagu Tripadvisor või Yelp, nähakse neid siiski kui võrdväärseid võimalusi, et endale sobiv sihtkoht leida.

Seega on sihtkoha turundusorganisatsioonide kodulehtede roll pakkuda sihtkoha kohta teavet, reklaamida sealseid tooteid ja teenuseid, toetada ja võimendada traditsionaalseid promotseerimisi, kommunikeerida sihtkoha positsioneerimist ja brändimist, luua suhteid turistidega ja koguda infot, alustada reisijatega suhtlust sotsiaalmeedia kaudu, genereerida külastaja andmebaasi ja otsingut, julgustada sihtkohtade vahelisi partnerlusi ning lubada ettetellimist ja reserveeringuid.

8,5 punkti kümnest

Eesti riikliku turismiarengukava 2014–2020 järgi on Eesti 2020. aastaks saavutanud taseme, kus ollakse reisisihina tuntud, kergesti ligipääsetav ning info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav. Arengukava üks peamisi eesmärke on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus sihtkohana.

Kui MTÜ Visit Saaremaa, kelle hallata on Saaremaa ametlik koduleht, korraldaks saare turundamist paremini, aitaks see kaasa Eesti tuntuse ja siinsete võimaluste kättesaadavuse suurendamisele.

Kui efektiivne on siis Saaremaad kui turismisihtkohta tutvustava ja turundava MTÜ Visit Saaremaa kodulehekülg ning kuidas saaks seda efektiivsust suurendada?

Minu uurimistöö käigus selgus, et üldine hinnang MTÜ Visit Saaremaa hallatavale kodulehele on tugevalt positiivne. Spetsiaalne analüüsiprogramm Nibbler hindas organisatsiooni kodulehte kümne punkti süsteemis tulemusega 8,5, millega MTÜ Visit Saaremaa võib igati rahul olla.

Analüüsimisel avastasin ka negatiivseid aspekte, nende hulgast ei leidnud ma aga ühtegi väga tõsist või kriitilist probleemi. Kõige rohkem vajaksid kodulehe puhul parendamist Leedu ja Aasia päritolu inimeste üldised kogemused kodulehe kasutamisel, kuna analüüsi käigus selgus nende gruppide rahulolematus veebilehel pakutava teabega.

Kõige negatiivsem on olukord Leedus elavate külastajate kogemuse osas – nende inimeste osakaal, kes lahkuvad kodulehelt, olles avanud vaid ühe lehe, on ligi 67%. See oli ka ühtlasi kõige kõrgem protsent.

Lisaks peaks MTÜ Visit Saaremaa rohkem tähelepanu pöörama kõrge kasvupotentsiaaliga Aasia turusegmendile. Aasia päritolu kasutajad vaatasid keskmiselt umbes kahte lehte ühe minuti jooksul, mis võib viidata sellele, et kodulehel ei leidunud nende jaoks vajalikku informatsiooni piisavalt.

Olgu öeldud, et kõigist MTÜ Visit Saaremaa kodulehe külastajatest lahkub avalehelt edasi liikumata 35,2%, mis näitab, et umbes 1/3 inimestest ei leia või ei arva kodulehelt leidvat seda, mida soovitakse või vajatakse.

Pildid olgu atraktiivsed ja kvaliteetsed

Lisaks peaks kodulehel kindlaks määrama kõikide piltide pikkused ja laiused, kuna paigas oli see vaid 19 protsendi puhul piltidest. Mida suurem see protsent on, seda kiiremini peaks brauser suutma kodulehte laadida.

Pildid, mis tuleks kodulehel välja vahetada, kuna need pole piisavalt atraktiivsed ega professionaalselt tehtud, on kuvatud segmentide “toitlustus”, “perepuhkus” ja “kuidas tulla” juures. Neile piltidele pakuti välja asjalikud asendused.

Kahjuks ei jõudnud ma Visit Saaremaa kodulehe puhul uurida süvitsi kõiki tegureid, näiteks lehekülje kasutamise turvalisust ja kasutajate rahulolu – see nõuab rohkem analüüsimist ja aega ning sellele saavad pühenduda juba järgmised uurijad.

Loodan, et MTÜ-l Visit Saaremaa on minu kui töö autori järeldustest ja ettepanekutest kasu. Et Saaremaad tutvustav ja turundav koduleht saaks veel parem.

Print Friendly, PDF & Email