Koondamisplaani tabas armutu turmtuli (31)

AMETIKOHT ON OHUS: Piret Piheli ametikoha üle hakkab koos teiste vallavolinikega reedel arutama Anti Toplaan (paremal). Fotol veel Pihtla teenuskeskuse juht Tiit Rettau.
MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsuse kavatsus koondada sotsiaalosakonna juhataja töökoht leiab teravat vastuseisu nii volikogu opositsioonis kui võimuliidu toetajates.

Kaks nädalat tagasi teatas vallavalitsus, et küsib vallavolikogult nõusolekut kümneteks muudatusteks valitsusaparaadis. Neist mitmed tähendavad inimeste koondamist. Enim kõneainet on pakkunud sotsiaal­osakonna juhataja ametikoha kaotamine. Plaani kohaselt hakkaks senine Piret Piheli haldusala alluma otse sotsiaalala abivallavanemale, sotsiaaldemokraat Kairit Lindmäele.

Vallavalitsuse põhjenduse kohaselt on “olukord, kus on sotsiaalvaldkonna abivallavanem, kellele allub sotsiaalosakonna juhataja, kellele omakorda alluvad sotsiaalosakonna teenistujad, ebamõistlikult dubleeriv ning ei soosi valdkonna strateegilist juhtimist”.

“Edaspidi täidab abivallavanem lisaks valdkonna strateegilise arengu suunamisele analoogselt teiste vallavalitsuse struktuuris olevate osakonna juhatajatega osakonna juhataja pädevuses olevaid haldus- jms ülesandeid,” selgitas vallavalitsus avalikkusele struktuurimuudatust.

Küsimus delegeerimises

Volikogu opositsiooniliidri Mart Maastiku sõnul jätab sotsiaalosakonna juhataja ametikoha koondamine mulje, et tegelikult on küsimus abivallavanema suutmatuses tööd delegeerida ja jagada, mitte selles, et juhataja ametikohta poleks vaja.

“Vallavalitsuse struktuuris säilivad kõik ülejäänud osakonnajuhatajate ametikohad, mistõttu muudab pakutud lahendus vallavalitsuse struktuuri asümmeetriliseks ja ebaloogiliseks,” selgitas Maastik.

Nii ei ole vallavalitsus sotsiaalvaldkonna tööd kureerivale abivallavanemale Kairit Lindmäele pärast osakonnajuhataja koondamist ette näinud tööjuhendi vajadust. Kõigil teistel osakonnajuhatajatel on ametijuhend olemas. Vallasekretär Liis Juulik selgitas Saarte Häälele, et valitsuse liikmetel ei ole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ametijuhendit või tööülesannete kirjeldust.

“Nende ülesanded tulenevad seadusest. Millist valdkonda üks või teine abivallavanem täpselt koordineerib ja milliseid ülesandeid ta selle koordineerimise käigus täidab, on valla enda sisemiste õigusaktide reguleerida ja vallavanema otsustada,” rääkis ta.

Andres Tinno

Ka vallavoliniku, ettevõtlus- ja majanduskomisjoni liikme Andres Tinno sõnul ei aktsepteeri juhataja ametikoha kaotamine kokkulepet, kus vallavalitsus on poliitiline ja ametkond apoliitiline.
“See, et funktsioonid ja tegevused kattuvad, näitab juba, et vajalik analüüs on olnud ligi aasta jooksul abivallavanema poolt tegemata ja ainukese lahendusena tullakse välja ametikoha koondamisega. Lihtsalt öeldes mage!” leidis reformierakondlasest volinik.

Eelmisel nädalal struktuurimuudatusi arutanud vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on samuti arvamisel, et osakonnajuhataja ametikoht tuleb säilitada.

Koosolekul osalenud Piret Pihel esitles oma nägemust struktuurist, mis näeb ette osakonna jagamist ühe variandi kohaselt kaheks osakonnaks ja teise variandi kohaselt kolmeks osakonnaks.

Volikogu liige Tiina Luks tegi alternatiivse ettepaneku valmistada ette struktuurimuudatus, kus sotsiaalosakond jagada teenistusteks olemasolevate ametikohtade ja inimeste piires.

Ka valimisliidu Saarlane ettepaneku kohaselt tuleks osakonnale juhataja alles jätta. Mart Maastik viitas, et valla struktuuri arutades leppis ühinemise juhtkomisjon kokku, et kõiki osakondi juhivad inimesed, kes on poliitilistest muutustest vähemalt teatud määral sõltumatud.

“Selle põhjuseks oli soov tagada olulise oskusteabe ja muu informatsiooni säilimine ja justnimelt dubleerimine poliitilise juhi ja apoliitilise juhi vahel,” selgitas Maastik ettepanekus.

Vallavalitsus kaalub

Sotsiaalosakonna juhataja koondamine ja veel mitukümmend struktuurimuudatust sisalduvad vallavolikogu eelnõus, mis tuleb arutusele volikogu ülehomme toimuval istungil. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon tegi ettepaneku menetleda eelnõu volikogus kahel lugemisel.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et vallavalitsus on arvestanud kahe lugemisega ja kõik ettepanekud tulevad valitsuses arutusele pärast teise lugemise muudatusettepanekute tähtaega.

“Kindlasti on plaanis vaadata üle ka sotsiaalosakonna juhtimise mudel, aga täpsemalt selgub see lähinädalate jooksul,” lausus Kallas Saarte Häälele.

Andres Sepp, Mehis Tulk

Print Friendly, PDF & Email