Prügiveost pole enam pääsu kellelgi (27)

Saaremaa vallavalitsus kuulutab välja riigihanke, mille tulemusel hakkab prügiauto külastama ka Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonda, kus korraldatud jäätmevedu seni puudus.

Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et korraldatud jäätmeveo sisseseadmine kõikjal Saaremaal tuleneb jäätmeseadusest. Seadus võimaldab korraldatud jäätmeveost vabastada alla 1500 elanikuga omavalitsused, kuid valdade liitumise järel elavad kõik saarlased üle 30 000 elanikuga vallas, kus korraldatud prügiveost pole pääsu kellelgi. “Praegu ongi selline imelik olukord, et Salme aleviku inimestel ei ole kohustust oma prügi ära anda, aga tõelistel äärealadel elavatel Eeriksaare ja Kuusnõmme poolsaare inimestel on,” rääkis Koppel. “Rääkimata siis Kübassaarest ja teistest sellistest kohtadest.”

Loodetavasti viisid korraldatud jäätmeveost eemalejäänud piirkondade elanikud oma prügi jäätmejaama, ehkki tuhahunnikud viitavad ka prügi põletamisele. Osa elanikest kasutab ka OÜ Prügimees vabaturu teenust, kuid vähemalt pooled ehk tuhatkond korraldatud jäätmeveost kõrvalejäänud majapidamist ei kasuta Koppeli andmetel ka seda.

Katrin Koppel rääkis, et korraldatud jäätmeveo hankedokumendid kooskõlastas vald teenuskeskuste juhtidega juba kevadel, info saadeti välja ka osavallakogudele. Eeldatavasti jõuab korraldatud jäätmevedu Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonda veebruaris. “Kindlasti hakkame me elanikele prügiveo muudatusi ka tutvustama,” lubas Katrin Koppel.

Print Friendly, PDF & Email