Ümberkorraldustest on vaja veel rääkida (1)

VASTUKAJA: “Tugispetsialistid jäägu kooli!” (SH, 18.10), “Kuressaare gümnaasium ei ole nõus loobuma tugispetsialistidest” (SH, 11.10)

“Iga uus ümberkorraldus võib olla hirmutav: tekivad küsimused nii töötajatel kui ka abi saajatel,” kirjutab sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela Rooso. “Kuressaare gümnaasiumi õpilasesindus on välja toonud väga asjakohased küsimused. See näitab, et muudatustest on vaja veel rohkem rääkida.”

Valla haridus- ja sotsiaalosakondadel on siin oluline roll täita. Ümberkorraldustest tuleb rääkida seni, kuni küsimustele on vastused olemas. Lõplike otsuste tegemisse tuleb kaasata ka lapsed ja nende vanemad.

Laste ja nende perede abistamine ning toetamine on jagatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Riigi poolt on tagatud näiteks abivahendid, rehabilitatsiooniteenused, ravimihüvitis jms. Kohalikul omavalitsusel on võimalik omalt poolt pakkuda abivajajale täiendavalt toetusi ja teenuseid, mis on omavalitsuste lõikes erinevad. Need on vaid mõningad abimeetmed, mida lastele pakutakse – tegelikult on pilt veelgi kirjum.

Eesti rakendusuuringute keskuse Centar ja Turu-uuringute AS-i koostöös valminud uuringust puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste kohta selgus, et umbes pooltel puudega laste peredest on raskusi vajaliku teabe leidmisega. Lisaks on umbes kolmandiku puudega laste vanemate jaoks kogu asjaajamise korraldus keeruline. Peamise põhjusena toodi välja süsteemide killustatus erinevate valdkondade (tervishoid, haridus, sotsiaalvaldkond) ja tasemete (riik, kohalik omavalitsus) vahel.

Meie soov on muuta praegust töö- ja asjaajamise korraldust nii, et see oleks erivajadusega lapsele ja tema perele lihtne ning neile vajalik tugi oleks kättesaadav võimalikult ühest kohast – et lapsevanem ei peaks pöörduma mitme erineva asutuse poole.

Saaremaa vallal on plaanis luua tugikeskus, mille kaudu korraldada lastele vajalik tugi (Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi kirjutas tugikeskuse loomisega seotud plaanidest 18. oktoobri vallalehes Saaremaa Teataja). See ei tähenda üksnes hariduse tugispetsialistide ühe katuse alla koondamist, vaid kogu haridus- ja sotsiaalvaldkonna töökorralduse muutmist nii, et vajaduste hindamine ja abi pakkumine korraldatakse ühest kohast. Lisaks on kokku lepitud kohtumised tervishoiutöötajatega, et koos muuta valdkondade vaheline infovahetus senisest sujuvamaks.

Keskuse all tööle hakkavad haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid osutaksid teenuseid just seal, kus on laps (näiteks lasteaias või koolis). Kuidas spetsialistid hakkavad valla koolide ja lasteaedade vahel jagunema, saab selgeks eelneva vajaduste kaardistamisega.

Print Friendly, PDF & Email