Kaheksa-aastane tüdruk astus noakangelasele vastu (13)

AHTO AULIK: Et laste poolt toimepandud õigusrikkumisi tõkestada ja ära hoida tulevikus toimepandavaid õigusrikkumisi, on iga inimese kohustus märgata ja teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.
MAANUS MASING

Esmaspäeva pärastlõunal pöördus politsei poole 8-aastane tüdruk, kes andis teada, et Kuressaare noortekeskuses on 10-aastane poiss ähvardanud teda ja ta sõpra ning võtnud välja ka noa.

Noorsoopolitseinik Ahto Aulik ütles, et politsei on poisi isiku tuvastanud, temalt on nuga ära võetud ja temaga on vesteldud. “Juhtunu kõiki täpsemaid asjaolusid praegu alles täpsustame,” märkis ta. “Aga nähes õigusrikkumise toimepanemist, tuleb sellest alati politseid informeerida. Siinkohal tahan tunnustada tüdrukut, kes kohe juhtunust politseile teada andis.”

Kuressaare noortekeskuse juhataja Anneli Meisterson ütles, et tüdruk kutsus politsei välja ja kõik lahendati kiiresti.

“Ma ei ütleks, et meil sellised asjad tihti juhtuvad. Seal, kus on noored koos, tekivad aeg-ajalt ikka arusaamatused. Meie kodukorras on kirjas, et noortekeskusesse ei tohi kaasa võtta selliseid külmrelvi ega muid ohtlikke asju,” märkis Meisterson.

Anneli Meistersoni sõnul on olnud juhuseid, kus noortel on nuga või välgumihkel kaasas olnud, aga need on siis ära võetud. “Noored veavad kaasa igasuguseid asju, aga me ei tohi ju nende kottidesse vaadata ja siis ise küsime, et nad näitaksid, mis kaasas on,” rääkis ta. “Kui keegi eksib, siis on noortekeskus nende jaoks mõnda aega suletud, et nad saaksid aru, et niimoodi ei käituta. Aga siin tahan seda Luce kooli tüdrukut esile tõsta, kes käitus väga julgelt, ja nii peabki tegema, kui tunnetatakse ohtu.”

Ahto Aulik ütles, et kui selgub, et rikkumise on toime pannud alla 14-aastane laps, keda tema ea tõttu loetakse süüvõimetuks, siis tema suhtes süüteomenetlust ei alustata või alustatud menetlus lõpetatakse.

“Sellegipoolest on oluline, et noored mõistaksid, et tegudel on tagajärjed ja nende eest tuleb vastutada. Kindlasti ei tohi aga olla kogukonnale ootuspärane, et õigusvastase teo toime pannud alla 14-aastast last karistatakse samaväärselt täisealisega,” selgitas ta.

Lapsest, kes on toime pannud õigusrikkumise, teavitab politsei alati esmalt lapsevanemat ning laps koos lapsevanemaga kutsutakse vestlusele. Politsei viib lapse ja lapsevanemaga läbi juhtumiarutelu, mille käigus hindab politsei ka lapse ja pere abivajadust. Info abivajavast lapsest edastatakse kohalikule omavalitsusele ja hinnates riske, püütakse alati leida sobiv mõjutusvahend süütegude tõkestamiseks.

Probleemi lahendamiseks tuleb leida võimalusi koostöös perekonna, politsei ja kohaliku omavalitsusega. Saare maakonnas on Kuressaare politseijaoskond käivitanud erinevates piirkondades võrgustikud, kuhu kuuluvad lisaks politseile näiteks lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade esindajad. Võrgustike eesmärk on üheskoos leida lahendusi lapse ja tema perega seonduvatele probleemidele.

Print Friendly, PDF & Email