Vald soovib ise võlanõustamist pakkuda (1)

NÕUTUD TEENUS: Reelika Murd ütleb, et sel aastal on võlgadega seoses nõustatud abivajajaid 60 ringis.
SANDER ILVEST

Saaremaa vallavalitsus plaanib uuest aastast palgale võtta võlanõustamisega tegeleva sotsiaaltööspetsialisti.

Selleks on kavas sotsiaalosakonna koosseisu luua sotsiaaltööspetsialisti ametikoht, kelle peamine ülesanne ongi pakkuda võlanõustamist, mis sotsiaalhoolekandeseaduse järgi on kohaliku omavalitsusüksuse korraldatav teenus.

Tänavu oktoobri lõpuni pakub sotsiaalkindlustusameti rahastatava projekti kaudu võlanõustamise teenust MTÜ Pesapuu. MTÜ teenust liiga kulukaks pidava vallavalitsuse hinnangul on otstarbekam luua samasisuline ametikoht sotsiaalosakonna koosseisu, mis võimaldaks pakkuda teenust sama raha eest suuremas mahus.

“Teenuse maksumus on praegu 26 eurot tunni eest ja reeglina tuleb nõustaja juures käia mitmeid kordi,” ütles abivallavanem Kairit Lindmäe. “Seega tuleb pikemas perspektiivis odavam teenust ise pakkuda.”

Lisaks võlanõustamisele hakkab uus spetsialist täitma ka teisi sotsiaaltööga seotud ülesandeid.

Lindmäe sõnul ei saa uut ametikohta luua enne, kui vallavolikogu on struktuurimuudatused kinnitanud. Seega lähiajal konkurssi võlanõustaja kohale ei korraldata, koht on kavas täita tuleva aasta alguses.

MTÜ Pesapuu teenust on kasutatud mullu oktoobrist alates.

“Sel aastal on nõustatud abivajajaid 60 ringis ja reeglina vajatakse nõustamist regulaarselt,” ütles sotsiaalteenuste nõunik Reelika Murd. “On ka neid näiteid, kus ühe abivajaja kohta on nõustamistunde mitmeid kümneid.”

Lindmäe arvas aga, et võlanõustamise teenust vajab rohkem inimesi, kui seni saanud on. “Kui teenust saab osutada vallavalitsuse enda spetsialist, saaks kindlasti ka palju rohkem inimesi vajalikku abi ja saaksime seda teha palju operatiivsemalt,” lausus ta. “Praegu vestlevad abivajajaga esmalt sotsiaaltöötaja ja projektijuht ning alles seejärel suunatakse abivajaja teenusele. Sotsiaalosakonnas saaksime abivajaja kohe spetsialisti juurde juhatada – kontakt on kohene ja vahetu. Sageli on ju teenust vaja väga kiiresti, sest näiteks kohtudokumentide puhul on tähtajad lühikesed ja nii on ka praegu abiks olnud sotsiaal­osakonna nõunik.”

Kairit Lindmäe lisas, et võlanõustamisteenust ei vaja mitte üksnes need inimesed, kes on juba võlgadesse sattunud, vaid suur roll on ka võlgade ennetamisel. Näiteks saab spetsialisti abiga oma eelarvet planeerida ja oma rahalistest võimalustest parema ülevaate.

Print Friendly, PDF & Email