Õppimine vanust ei küsi

“”Ma ei taha, ei jaksa, ei viitsi. Tahaks teha hoopis midagi muud!” Kindlasti on need mõtted tuttavad igale töötavale inimesele,” kirjutavad töötukassa osakonnajuhataja asetäitja Karin Andre ja kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool. “Kes meist poleks mõelnud, et tahaks minna midagi õppima, teha kannapööre ja hakata tööle hoopis mõnes teises valdkonnas? Enamasti jäävad sellised mõtted vaid mõteteks.”

Tööandjate sõnul ei ole neil enam mitte kuskilt tööjõudu leida, töötajad väidavad, et pakutav palk on liiga madal. Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma. Et majandus areneks, tuleb üle vaadata töösuhted, töö korraldus ning kokku viia vajadus ja oskused.

Vajadus erinevate ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi, kui varem omandatud. Oluline on olla valmis enda täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks.

Töötukassa karjäärinõustajad kohtuvad iga päev inimestega, kes seisavad teelahkmel ja peavad otsustama, kuidas edasi. Tihtilugu on aastatepikkune füüsiline töö oma jälje jätnud või siis tuntakse, et kiiresti arenevas maailmas ei vea aastakümneid tagasi õpitud oskustega enam välja.

Järgnevad lood on kirja pannud töötukassa töötajad üle Eesti, inimeste nimed on muudetud.

IT aitab tikkimisel

Maivi on kange saare naine, kes astus ühel päeval töötukassa uksest sisse ambitsioonika sooviga – temal on tarvis vektorgraafikat õppima minna.

Vestluse käigus tuli välja, et aastakümneid tagasi rõivaõmblemist õppinud daam tahab oma õmblusäri teenuste hulka suurendada. “Praegu ostan programmeerimisteenust sisse, kuid pärast koolituse läbimist saaksin ise programmeerida ning see suurendab minu sissetulekut ja kiirendab tellimuste täitmist,” rääkis Maivi.

Kuna tema soov oli läbimõeldud, siis leiti koos karjäärinõustajaga ka sobiv kursus – vektorgraafika Janome-Wil­com tikkimistarkvara baasil. “Selleks, et konkurentsis püsida, tuleb end pidevalt täiendada,” leiab Maivi.

Lihapoe müüjast oma lilleärini

37-aastane Liina töötas lihapoes klienditeenindajana. Raskete kastide tõstmine oli rängalt mõjunud noore naise tervisele, arstid käskisid raskuste tõstmise lõpetada, kuid uue töö leidmine tundus keeruline. Senine töö oli kodu juures, lähimasse linna tööle minekuks tulnuks iga päev paarkümmend kilomeetrit sõita.

Liina tuli töötukassasse karjäärinõustamisele, arutati õppima minemist, kuid esialgu tundus, et õppimist ning pere- ja tööelu on keeruline ühildada. Vestluste käigus tuli välja Liina huvi aianduse ja lilleseade vastu. Tekkis plaan õppida floristikat, et tulevikus oma lillepood avada.

“Tööta ja õpi” programmi kaudu sai Liina alustada floristikakursustega. Praktika käigus saadud kogemused ja tutvused viisid selleni, et talle tehti tööpakkumine. Kuigi edasi-tagasi linna tööle sõitmisega kaasnevad kulud ja unistus oma lillepoe rajamisest alles ootab oma aega, on Liina kindel, et otsus oli õige. Sel sügisel alustas ta ka ettevõtluskursuste läbimist.

40-ndates naine tahtis saada bussijuhiks

Anne on tavaline eesti naine. Ta läks pärast keskkooli lõpetamist tööle ega mõelnud väga palju selle üle, kas ta peaks oma tööelus midagi muutma. Seda päevani, kui tervis hakkas märku andma, et kõik ei ole enam endine. Laos töötamine oli jätnud oma jälje, parem käsi oli raskuste tõstmisest nii palju kannatada saanud, et vajas süste.

Anne mõistis, et samamoodi ta jätkata ei saa ega ka taha. Kui ta töötukassasse nõu küsima tuli, siis selgus, et Annel on ka kindel soov – ta tahtis saada bussijuhiks. Anne soov on tänaseks täide läinud, juhiluba on olemas ja uus töökoht samuti.

Töötavale inimesele on koolitusel osalemine kõige kiirem viis oma oskusi täiendada ja töötukassa pakub töötavatele inimestele võimalust saada tasuta koolitusi. Töötukassa toetab eeskätt neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialast haridust (on lõpetanud vaid põhikooli või keskkooli) või kes on vanuses 50+ ja kelle sissetulek on Eesti keskmisest madalam. Samuti neid, kes tervisest tulenevalt ei saa oma senist tööd jätkata. Kokku on töötukassa andmetel selliseid inimesi Eestis üle 200 000.

Töötust ennetavate meetmete pakkumisega alustas töötukassa eelmise aasta mais. Töötavad inimesed on tööturukoolitust alustanud 1800 korral. Koolitusel käinud inimese keskmine vanus on 45 ning vanim koolitust alustanud mees oli 62 ja naine 63.

Infot koolituste kohta saab aadressilt www.töötajaõpi.ee või telefonilt 15 501.

23. oktoobril tutvustab töötukassa Kuressaares Ajamaja II korruse õppeklassis kõigile huvilistele “Tööta ja õpi” võimalusi. Oma kogemusi jagavad Tiina Jõgi ja Karin Siniavski. Kuulama tulemiseks registreerida telefonil 45 21 880 või e-posti aadressil saare@tootukassa.ee. Tule ise ja võta ka sõber kaasa!

Print Friendly, PDF & Email