Ministeerium kavandab piirkondlikke hariduskeskusi (2)

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) on algatanud Soome kogemustel põhinevate hariduskeskuste loomise Eesti erinevates piirkondades. Hariduskeskus oleks institutsioon, mis koondaks enda alla kõik antud omavalitsusüksuses toimivad haridusasutused.

Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters (fotol) ütles, et ministeeriumi kantsler pakkus mõne aja eest saarlastele välja võimaluse osaleda ministeeriumi poolt tulevikus käivitatavas pilootprojektis. Sel teisipäeval toimunud kohtumisel vahetati infot ministeeriumi plaanide ja tegevuste kohta selles valdkonnas.

“Momendil on kõik veel väga algusjärgus ja ministeerium alles otsib endale ametnikku, kes selle teemaga tegelema hakkab. Rõhutan veel kord, et hariduskeskuste loomise teema on puhtalt HTM-i poolne initsiatiiv,” lausus Peeters.

Valla haridusjuht arutas kohtumisel kantsleriga ka riigigümnaasiumiga seonduvat ja ka ministeeriumi ettepanekut anda Kallemäe kool omavalitsuse haldamisele.

Print Friendly, PDF & Email