JUHTKIRI: Prügiteadus (4)

On neid, kes ei sorteeri prügi ega kavatsegi seda teha – liiga tülikas! Ja keeruline ka, paras raketiteadus! Ilmselt on neid, kes oskavad igale ebavajalikuks muutunud esemele õige koha määrata – see kuulub pakendite hulka, see aga hoopis segaolmejäätmete konteinerisse. Ent needki, kes jäätmeid juba ammu sorteerivad, ei pruugi seda teha päris õigesti.

Mida teha poest koos rõivatükiga kaasa saadud riidepuuga, mida kodus tarvis ei lähe? Aga selle suguvennaga, mis on aastaid omanikku truult treeninud, ent nüüd katkisena ära visata tuleks? Kuhu panna tühjaks saanud hambapastatuub ning kas üksnes tühjaks pigistamisest piisab, et seda pakendikonteinerisse poetada? Kas tühi supipurk kuulub klaasikonteinerisse või pakendite hulka?

Tänases lehes püüab “prügi- ja pakenditeadust” tavainimesele arusaadavalt lahti seletada selle ala spetsialist Katrin Koppel. Ehk on abiks?

Print Friendly, PDF & Email