Suvi tõi Saaremaale kolmandate laste buumi (23)

TUISKUDE SUUR PERE: Ema Eve ja pisiõe Triinu Liisiga koos tulid eelmisel nädalal vallajuhtide vastuvõtule Ott Peeter ja Epp Kristel Tuisk. Suviste beebide vastuvõtu suur fotogalerii ilmub laupäevases Saarte Hääles.
ALLAN MEHIK

Juunis ja juulis sündis Saaremaa peredesse kokku 16 last, kes tulid perekonda kolmanda õe või vennana.

Juunis sündis kolmandaid lapsi seitse ja juulikuus üheksa. Seejuures sündisid kõik 16 pisikest saarlast stabiilsetesse perekondadesse, kus kõik lapsed sama ema-isa järeltulijad. Kolmandaid lapsi sündis tavapärasest märgatavalt rohkem – 7 – ka 2018. aasta jaanuaris. Samapalju oli jaanuaris esiklapsi ja teisena sündinuid.

Kuid juuni-juuli olid Saaremaal tänavu ka kokkuvõttes erakordselt lapserohked, registreeriti kokku 71 sündi. Võrreldes 2017. aasta samade kuudega oli kasv enam kui kahekordne. Juunis 2017 oli 12, juulis 21 sündi. Kolmandaid lapsi sündis eelmise aasta juunis-juulis kokku ainult neli.

Kinnituse, et tänavune suvi on erakordne, annab kolmandate laste sündimuse statistika aastast 2013, kui Kuressaares täheldati üllatavat erisust. Esimesi lapsi sündis toona peredesse 13, teisi lapsi 19, kolmandaid oli 2013. aasta suvel seitse. Seda aga kokku kolme kuu peale, mil tervikuna sündis Kuressaarde vaid 39 last.

Kui juuni-juuli andsid Saaremaal märku sündimuse märgatavast tõusust, siis augusti ja septembri sündide arv vajus alla tavapärast statistikat. Augustis oli sünde 15, septembris tuli elanike registrisse vastsündinuid juurde 17, neist kolm sündis saarlasest ema lapsena mujal Eestis.

Kuid ka augustis sündis Saaremaale kolmandaid lapsi. 24. kuupäeval nägi ilmavalgust Eve ja Taavi Tuisu tütar Triinu Liis Tuisk. Pereisa Taavi sõnul kasvas tema üles kahelapselises peres, Eve aga kolmelapselises. Seega ei olnud Tuiskudel kahtlust, et ka nende pere võiks kasvada viieliikmeliseks. Seejuures ei mänginud kindlasti määravat rolli kolmandast lapsest hüppeliselt kasvav peretoetus, mille tuntavale mõjule sündide arvu kasvus viitas esmaspäeval ajaleht Postimees.

“Kindlasti annab suurem peretoetus kindlust, et pere ei lange laste arvu suurenedes vaesuse piirile,” möönis Taavi Tuisk.

Vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto ütles, et ehkki kaks kuud on olnud tõepoolest erakordselt madala sündide arvuga, tuleb aasta kokkuvõttes Saaremaal ilmale siiski mõnevõrra rohkem lapsi kui eelmisel aastal.

Vaadeldes selle aasta kolme kuu rahvastiku muutumise statistikat Saare maakonnas tervikuna (vt ka graafikat), on jätkuvalt märgata surmade ülekaalu, võrreldes sündidega. 252 sünni kohta 344 surma annab negatiivseks iibeks 92. Seda kaotust kompenseerib mõnevõrra rahvastiku ränne.

Kui maakonnast lahkujaid oli üheksa kuuga 499, siis siia elama asunuid oli 580 ehk 81 võrra rohkem. Mõnevõrra oli elukoha vahetamist ka maakonna-siseselt, tendents on seejuures jätkuvalt linnast lahkumine lähiümbruskonda, elanikke saavad juurde Kaarma ja Pihtla piirkond.


Kolmandaid lapsi 32% rohkem

Tervise Arengu Instituudi (TAI) meditsiinilise sünniregistri andmetel on Eestis esimesel poolaastal kasvanud tervelt 32 protsenti, kolmandate laste sünd, mis annab ühtlasi suurima panuse sündide koguarvu suurenemisse. Üheksa protsenti on suurenenud teise lapsena sündinute arv ning 17 protsenti neljandate ja järgnevate laste sündide arv.

Allikas: TAI, Postimees

Print Friendly, PDF & Email