MUHU UUDISSED: Soab kinuse

Mool oo lapsest suadik kangest mieles, kuidas Piiri rahvamajas kinu näidati. Iseäranis palju olli neid tulisema pitki India vilma, mise aegas naesed löristasid koha valju ealega nutta. Nii irmus kenad ja aled ollid. Ja ühekorra näidati seda ABBA vilmi ja siis moosugused mädivatid topiti tiheli üheteese kõrva põrandariiete piale istuma, sest kinulisi olli just uduumbe ja änam es mahu kuskile puole mõjale mitte. Suured aparaadid undasid taga teises ruumis ja vahepial tulli linti vaheta.

Aga ühteaegu kadusid Piirilt kinud ää. Nuordel tullid teesed uvid piale. Vilma vahitse kodu arvutite sihest ja omavahel aetse juttu koa läbi arvutite ja televonnide.

Hellamoal ikka korra kuus köib kinu, aga eks sial oo ikka ennemini vanamad inimesed, nõuksed, kis viel neid õigeid kinunäitamise aegu mäletavad. Aga ükskid asi, kui ta ikka üks veart asi oo, ep jäe igaveseks kõrvale mitte. Kinuga nähisse nõnna olavad.

Ühe rojektiga tuuasse nüid kinu Muhu nuordekeskusse koa. Terve selle nädali läbi soab sial iga päe pärast tundisid köia kinu voatamas. Ja tuleva nädali, kui oo kuolivaheaeg, siis näidatse koa viel kinu. Masu kahel pääval – kessiku ja neljabe. Ja siis juba kellu ühestteistmest kuni kolmeni. Iga päe olla isesorti rogramm. Mitte sedaviisi, et kis oo korra köin, siis arvab, et oo kõik ää näin. Põle pooleskid sedaviisi mitte. Nõnna et vanad moed ja kombed oo akan pissitassa tagasi tulema. Neh nie kinunäitamise massinad oo nüid mudud tükkis arvutite sihes. Ja nendele põle änam omaette ruumisid taris. Ja ma tuleta nüid korra viel miele, et oome kellu neljast soab Hellamoa külakeskuses kuulata seda Muhu ilu jututuba. Ja laupa oo Koostas kontsert-õhtusüök. Et soab kena kõhutääve süia omale sisse maukida ja elavad muusikad koa viel juure kuulata. Sest olli koa juba mineva nädali pitkemalt juttu, nõnna et ma ep akka änam uiesti üle korrutama mitte.

Ja tuleva riede õhta oo Hellamoa külakeskuses jälle suurte inimeste juonistamise õhta. Nie, kis mineva voasta köisid nuordekeskuses nendes juonistamise tundides, nie tiadvad täpselt ää, misest oo jutt. Ja selle sügise soajasse kokku juba teist korda ja nüid koliti ää Hellamoale. Alguse aaks oo pool seitse ja koos köiasse korra kuus. Materjalide iest tuleb kolm eurut koa maksa. Nõnna et kis tunneb, et näpud sügelevad, siis võib kampa lüia küll.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email