Keskus tulgu, aga toimiv süsteem peaks jääma

Saaremaa vallavolikogu liige Mart Maastik esitas fraktsiooni Valimisliit Saarlane nimel muudatusettepanekud volikogu määruse “Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa laste ja perede tugikeskuse moodustamine” eelnõule.

Esiteks, suunata määruse eelnõu teisele lugemisele novembri korralisel volikogu istungil, kahe lugemise vahepeal küsida asjaomaste asutuste – sealhulgas hoolekogude – seisukohta.

Selgitus: eelnõust ega selle seletuskirjast ei selgu, kas on küsitud seisukohta valla koolidest-lasteaedadest. Kui küsiti, siis millised need seisukohad olid ja mil määral neid arvestati?

Seega tuleks eelnõu suunata teisele lugemisele ning kahe lugemise vahepeal küsida vastavate asutuste seisukohta. Eelnõu seletuskirjale lisada nimetatud asutuste seisukohad, nendega arvestamine või mittearvestamine ning selgitus viimase osas.

Teiseks, muuta määruse punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“Moodustada Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus Saaremaa laste ja perede tugikeskus, mis osutab hariduse tugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele, välja arvatud Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi lastele ja noortele, ning nende vanematele ja haridusasutuste personalile alates 1. jaanuarist 2019.”

Selgitus: suurtes Kuressaare koolides (KG, SÜG) on hetkel kõik vajaminevad tugiteenused pakutud, samuti on täidetud kõik vastavad ametikohad. Seega tundub ebamõistlik, et toimiv struktuur lõhutakse ja erilist tähelepanu vajavad lapsed-noored peavad ümber kohanema. Teisalt on täiesti mõistetav, et maapiirkondades ja väiksemates koolides on raske tugiteenuste spetsialiste leida nii transpordiraskuste kui ka väikese töökoormuse tõttu. Seega toetame tugikeskuse loomist, samas säilitades selle süsteemi, mis hetkel hästi töötab.

Print Friendly, PDF & Email