Riik jättis Ruhnu ettevõtjad pika ninaga (3)

Maanteeamet teatas katkise laeva tõttu teenimata tulu riigilt nõudnud Ruhnu ettevõtjaile esimese hooga, et ei kavatse sentigi maksta.

Ameti peadirektor Priit Sauk teatas Ruhnu vallavalitsusele, et maanteeamet jätab nõuded rahuldamata, sest puudub alus neid kompenseerida.

Ruhnu turismiettevõtjad saatsid augusti lõpul maanteeametile nõude kokku 30 000 euro suuruse kahju kompenseerimiseks. Nende väitel on see teenimata tulu, mis kogunes Ruhnu liinilaeva Runö remondis oleku ajal. Runö mootor läks puruks jaanipäeva paiku ja alus tuli liinile tagasi 13. juulil.

“Maanteeamet ei vaidle vastu asjaolule, et viidatud perioodil oli häiritud ühendus Ruhnuga. Maanteeamet ei ole nõus esitatud kujul kahjunõudeid kompenseerima,” märkis Priit Sauk.

Viis ettevõtjat rehkendasid, et neile tekitatud kahju oli selle ajaga 30 000 eurot.

Maanteeameti juht märkis, et kahjunõudest ei selgu, millist rikkumist neile ette heidetakse ehk milles seisnes maanteeameti vastutus. Samuti pole esitatud tõendeid kahju tekkimise ja suuruse kohta ega selgitatud, kas nõue on esitatud lähtuvalt saamata jäänud kasumist või on tegemist käibepõhiste nõuetega.

Lisaks küsis Sauk, et juhul, kui esines maanteeameti poolne rikkumine, siis kuidas on see põhjuslikus seoses väidetava kahjuga? Ja veel: ”Kuidas nõude esitajad on ise kahju tekkimist ära hoidnud?”

Ruhnu vallavanem, juristiharidusega Siim Avi ütles, et riigivastutuse temaatika on küllalt keeruline ja ta kavatseb enne maanteeametiga vaidlusse asumist asja endale põhjalikult selgeks teha.

“Hetkel oleme tutvunud maanteeameti kirjaga. On kurb, et ei ole tuldud Ruhnu ettevõtjatele vastu,” sõnas Avi, kes saab peatselt ettevõtjatega kokku ja arutab järgmised sammud läbi. Oktoobri lõpus on tal plaanis kohtuda maanteeameti esindajatega Tallinnas ja arutada muu hulgas ka kahjunõudele eitavalt vastavat kirja.

Juunis teatas majandus- ja taristuminister Kadri Simson, et riik ostab Runöle uue peamootori ja vana jääb tagavaraks. Hiljem teatas laeva opereeriv Kihnu Veeteed, et vana mootor kõlbab siiski vaid vanarauaks. Runö valmis Nasval Baltic Workboatsis 2012. aastal ja maksis 3,2 miljonit eurot.

Print Friendly, PDF & Email