Merit Karise on Eesti Aasta kutseõppeasutuse õpetaja (4)

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja – Merit Karise
Foto: Greete Kempel (A-tiim)

Täna, 14. oktoobril tunnustati Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti Vabariigi parimaid õpetajaid ja haridustöötajaid. Esmakordselt tunnustati laureaate riiklike hariduspreemiatega ja anti välja elutööpreemia auhind. Aasta kutseõppeasutuse õpetaja on Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise. 

Auhinnagalal tunnustust üle andes ütles Karise endine õpilane Jaanika Kütt: “Mul on suur rõõm, et saan anda selle auhinna inimesele, kes on niivõrd avatud, südamlik ja inspireeriv – õpetaja, kellel on kadestamisväärne oskus maalida oma sõnadega visuaalseid pilte ja maailmu.”

Merit Karise on esimene Kuressaare Ametikooli õpetaja ja esimene disainivaldkonna kutseõpetaja Eestis, kellele Eesti Õpetajate Liit omistas sel kevadel 8. taseme ehk meisterõpetaja kutse. Merit õpetab loovust, kommunikatsiooni, koostööd ja kriitilist mõtlemist elulähedase projektõppe teel ning rahvusvahelistel konkurssidel osalemise kaudu. Õpilaste sõnul on Meriti juhendatud projektide väärtuslikeim osa vabas õhkkonnas ja mõnusa huumoriga toimuv meeskonnatöö.

Meriti isiklik eeskuju seisneb aktiivses kohaliku kogukonna arendamises. Kuressaare linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehena on kaasa aidanud hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordiprojektide toetusfondi avamisele ning Eerik Haameri kunstistipendiumi asutamisele. Arengukomisjoni aseesimehena on ta eest vedanud Kuressaare kaasava eelarve käivitamist, millest on toetuse saanud kümned kolmanda sektori kultuuri- ja spordiprojektid. MTÜ Saaremaailm kaudu on ta tegelenud hariduslike veebimängude loomisega, eesmärgiga äratada õpilastes huvi Saaremaa pärimuse, rahvariiete ja kommete vastu. Oma projektide tööprotsesse toob Merit õpilastele näiteks julgustades neid olema ettevõtlik just oma kogukonnas, leidma leiba lauale toovaid ideid teadlikult just eesti keelest ja kultuurist.

Merit peab oma südameasjaks kutsehariduse maine eest seismist. Tema juhtmõte on “parim amet on aidata noortel inimestel olla avatud ja uudishimulik; aidata neil januneda uute teadmiste ja oskuste järele; aidata neil tunda, et nende panus isiksuse, töötaja ja kodanikuna on Eestile ja maailmale oluline”. Samade sõnade järgi käib ta ka ise – Saaremaad, Eestit ja maailma õpetajana loovalt, sütitavalt ning kiire pööruga ühendades ja arendades.

Merit Karise valiti möödunud nädalal ka Kuressaare Ametikooli Aasta õpetajaks.

Allikas: Haridus ja teadusministeerium

Print Friendly, PDF & Email