Lageraie soodustab elektrikatkestusi (6)

Üha sagedamini avastavad tormijärgsete elektrikatkestuste järel liinidel parandustöid tegevad töömehed, et puud on langenud traatidele “tänu” lageraiele.

“Kui võtad metsa lageraiega maha ja jätad liinikoridoris alles vaid ühe rea, siis loomulikult on puud tuultele rohkem avatud ja suure tõenäosusega võivad nad meie liinidele kukkuda,” tõdes Elektrilevi OÜ kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik, lisades, et üksikute puude kasvama jätmine ei ole hea variant. “Aga need on pigem üksikjuhtumid ja üldiselt ei ole see laiem probleem, et lageraie meie liinivõrku kahjustaks. Eks me üritame nende maaomanikega, kes lageraiet teevad, ka koostööd teha ja julgustame ka neid meiega koostööd tegema.”

Liik rääkis, et sääraste juhtumite korral soovitatakse metsaomanikel Elektrileviga kontakteeruda ja asi ära rääkida.

“Ideaalne lahendus on see, kui võtta puud maha kuni liinikoridorini,” selgitas ta. “Põhjus, miks maaomanikud võib-olla alati koostööd ei tee, on see, et liinikoridori ääres rea mahavõtmiseks peavad nad oma masinatega sinna sõitma, aga seal tööde tegemine peab olema meiega kooskõlastatud. Võib-olla mõni maaomanik ei taha seda vaeva näha ja võtabki ära niipalju, kui tal vaja on. Meie soovitus on, et kui tahetakse oma metsas puid maha raiuda ja see külgneb liinikoridoriga, tuleb läbi rääkida, et see töö oleks mõistlikult tehtud ja tulemus korralik.”

 

Print Friendly, PDF & Email