Vallavalitsus koondab sotsiaalosakonna juhi (45)

Saaremaa vallavalitsus korraldab valitsusaparaati ümber, koondades seejuures sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli.

“Olen töötanud sellel kohal endast parimat andes,” ütles Piret Pihel Saarte Häälele, pikemast kommentaarist loobudes.

Abivallavanem Kairit Lindmäe ütles Saarte Häälele, et Piheli koondamine ei ole hinnang tema tööle. “Abivallavanema ja osakonna juhataja töö on olnud liialt dubleeritud,” selgitas ta. Seega viiakse sotsiaalosakonna töötajad Lindmäe otsealluvusse.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et viimasel kahel kuul on struktuuri osakondade lõikes analüüsitud, et leida võimalikult toimiv lahendus. “Paraku on päevakorral koondamised,” sõnas Kallas.

Lisaks sotsiaalosakonna juhatajale koondatakse üks maakorraldaja, terviseedenduse peaspetsialisti täitmata ametikoht, üks arenduse peaspetsialist, kaks kommunikatsioonispetsialisti (üks viimati mainitud ametikohtadest on täitmata). Leisi teenuskeskuse koosseisust lahkuvad turismiinfopunkti töötajad.

Muudetakse mitmete ameti- ja töökohtade nimetust ning vähendatakse sadamate ja väikesaarte spetsialisti töökoormust 0,6 koha peale, hangete peaspetsialisti ja volikogu nõuniku koormust 0,5 peale. Juurde palgatakse tähtajaliselt sotsiaaltranspordi projektijuht, võlanõustaja, luuakse arendus- ja kommunikatsioonispetsialisti töökoht ning üks meediaspetsialisti töökoht.

Erinevaid ümberkorraldusi on eelnõus 23. Volikogu arutab muudatusi 26. oktoobri istungil. Volikogu esimees Tiiu Aro teatas, et tasuks kaaluda eelnõu menetlemist kahel lugemisel.

Madis Kallase sõnul on järgmisena kavas üle vaadata teenuskeskuste struktuur.

Print Friendly, PDF & Email