Vald leebus lasteaia kohatasude osas (6)

Saaremaa vallavalitsus ei vii plaanitud kujul ellu lasteaia kohatasude muutmist, mille kohaselt oleks lapsevanemal tulnud maksta ka siis, kui laps suvel lasteaias ei käi. Nüüdse plaani kohaselt valib lapsevanem ise, millistel suvekuudel maksab.

Augusti lõpus Saarte Hääle kirjutise peale tõusnud pahameeletormi tõttu volikogule esitatud eelnõu tagasi võtnud vallavalitsus läheb nüüd uuele katsele. Tingimused on võrreldes varasemate plaanidega muutunud.

Lasteaia kohatasu on seaduse järgi seotud palga alammääraga, mis on uuest aastast 540 eurot praeguse 500 asemel ning mis tingib igal juhul kohatasu tõusu. “Eestis jääb lastevanemate osalustasu enamasti alla seaduses sätestatud 20% ülemmäära. Saaremaa valla erinevates piirkondades on osalustasu suurus praegu 1,27–9% töötasu alammäärast. Uue määruse järgi on see vahemik 2–9%,” selgitas vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun.

Saaremaa valla erinevates piirkondades on osalustasu suurus praegu 6,35–45 eurot, madalaim on see Kahtla lasteaed-põhikoolis ja kõrgeim Kuressaare lasteaedades. Uue määruse kohaselt jääb osalustasu Rauna sõnul vahemikku 11–49 eurot.

Ühtlustamise tulemusena muutub kuues lasteaias kohatasu veidi kõrgemaks. Tegemist on lasteaedadega, kus enne oli kohatasu suurus 1,5% ümber ja see ühtlustati 2% peale.

Kui Saaremaa endistes valdades maksid lapsevanemad osalustasu 11 kuu eest aastas ja linnas üheksa kuu eest, siis uue määruse järgi tasutakse osalustasu kogu vallas üheksa kuu eest ja kui lasteaiakohta kasutatakse ka suvel, siis ka nende kuude eest. “Et vanemad teaksid planeerida vajadust suvise lasteaiakoha järele, teeb lasteaia direktor edaspidi kollektiivpuhkuse aja lastevanematele teatavaks hiljemalt jaanuarikuus. Lapsevanemale jääb ülesanne lasteaiale teada anda, millal laps puhkab ja lasteaias ei käi,” selgitas Maiu Raun.

Vanema jaoks on tema sõnul oluline teada, et osalustasu arvestatakse täiskalendrikuu eest, mis tähendab seda, et kui laps puhkab lasteaiast kaks nädalat juunis ja kaks nädalat juulis, siis vanem tasub täis kuu eest ehk nii juuni kui ka juulikuu eest.

Lasteaia kohamaksu tasumise korra järgi, mis volikogule augustis saadeti, pidanuks lapsevanem tulevikus kohamaksu tasuma 12 kuu eest. Varem pidid vanemad linnas maksma üheksa kuu ja maapiirkondades 11 kuu eest. Linnas sai lapsevanem puhkuste ajal vajadusel kasutada valvelasteaia teenust ja tasuda selle eest eraldi. Sama eelnõuga oleks ka linnas vähendatud alampalgast sõltuvat kohatasumäära 9 protsendi pealt 8 protsendi peale. Kokkuvõttes läinuks kohamaks aasta lõikes siiski kallimaks.

Eelnõus on nähtud ette soodustusi. Osalustasu soodustust saavad pered, kus kasvab kaks või enam lasteaialast. Pere teise lapse eest on tasu poole väiksem ning alates kolmandast lapsest osalustasu maksma ei pea.


OSALUSTASU SUURUS

Tuleva aasta 1. jaanuarist on osalustasu lapse kohta ühes kuus järgmine: 9% (48.60) Kuressaare Ida-Niidu lasteaias, Kuressaare Pargi lasteaias, Kuressaare Ristiku lasteaias, Kuressaare Rohu lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi lasteaias; 4% (21.60) Aste lasteaias Mõmmik, Kärla lasteaias ja Lümanda Karu-Kati lasteaias; 3% (16.20) Orissaare lasteaias Päikesekiir ja Salme lasteaias; 2% (10.80) Kaali koolis, Kahtla lasteaed-põhikoolis, Kihelkonna lasteaed-põhikoolis, Mustjala lasteaed-põhikoolis, Pihtla koolis, Tornimäe lasteaias, Pärsama lasteaias ja Valjala lasteaias.

Print Friendly, PDF & Email