Registreeritud töötus on madalaim Saaremaal (1)

Septembri lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 28 927 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,4%. Tegemist on selle aasta madalaima registreeritud töötuse määraga. Võrreldes augustiga vähenes septembris töötute arv 3,1%. Uusi töötuid lisandus septembris ligi 5700.

Registreeritud töötuse määr oli septembri lõpus kõige kõrgem Valgamaal (8,2%) ja madalaim Saaremaal (3%). Töötukassa värske statistika andmeil oli Saaremaa vallas läinud kuu lõpul töötuna arvel 459 inimest. Neist 213 mehed ja 246 naised. Samal ajal Muhus oli töötuid 29, kellest 16 mehed ja 13 naised. Ruhnus oli töötuid kolm – üks mees ja kaks naist.

Vähenenud töövõimega töötuid oli Eestis septembri lõpus 9375 ehk 32% registreeritud töötutest. Samas suurusjärgus oli vähenenud töövõimega töötuid ka aasta tagasi. Töötukassa abiga asus septembris tööle ligi 4500 inimest, sh ligi 1000 vähenenud töövõimega inimest.

Kuu jooksul oli töötukassal vahendada 10 055 töökohta, uusi tööpakkumisi lisandus üle 4600. Võrreldes suvekuudega asusid nii registreeritud töötud kui ka vähenenud töövõimega töötud tööle märksa aktiivsemalt. Enam kui 150 töötut lõpetas septembris arveloleku õppima asumise tõttu.

Print Friendly, PDF & Email